text
tex1

ALDI

Publikacije

Datum Publikovanja

02.02.2014

Analize

POLICY PROPOSAL

Decrease of imbalance between supply and demand for labour force and improvement of competencies, competitiveness and employment of labour force in Gorazde

ALDI

The Policy paper Decrease of imbalance between supply and demand for labour force and improvement of  competencies, competitiveness and employment of labour force in Gorazde was created during the  implementation of the project with same title, which is funded by Delegation of the European Union to Bosnia  and Herzegovina. ...

Datum Publikovanja

05.05.2014

Analize

OBRAZOVANJE ODRASLIH kao šansa za ubrzanje ekonomskog i socijalnog razvoja Bosne i Hercegovine

ALDI

Dokument „Obrazovanje odraslih kao šansa za ubrzanje ekonomskog i socijalnog razvoja Bosne i Hercegovine“ kreiran je u  sklopu projekta „EDU & JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih“ koji je  finansiran od strane delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.  Ovaj dokument je izrađen u okviru saradnje Agencije za lokalne razvojne inicijative - ALDI i Centara civilnih inicijativa - CCI. ...

Datum Publikovanja

06.06.2018

Analize

RETHINK APPRENTICESHIP

Uvid u vezu između svijeta obrazovanja i svijeta rada u Metropolitskom podruĉju Ninberga (Njemaĉka), regiji Toskana (Italija) i Prijedor & Bosansko-podrinjski kanton Goražde (Bosna i Hercegovina)

ALDI

U ovom izvještaju se nastojao prikazati napredak koji je ostvaren na razvoju sistema struĉne  prakse/praktiĉne nastave u razliĉitim regionima u Evropi na osnovu iskustava steĉenih u  Erasmus+ projektu koji je imao za cilj razmjeniti iskustva izmeĊu regiona u Njemaĉkoj, Italiji i  Bosni i Hercegovini po pitanju razvoja modela uĉenja na radnom mjestu. Pored presjeka stanja, u ovom izvještaju nalaze se i preporuke u skladu sa 20 vodećih principa koje je krajem 2015. godine objavila Evropska komisija kako bi se ...

Datum Publikovanja

02.02.2021

Analize

Prvi koraci prema snažnom partnerstvu

Preporuke za razvoj institucionalnog partnerstva aktera na polju obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo

ALDI

Kanton Sarajevo je na početku puta razvoja institucionalnog partnerstva u obrazovanju  odraslih. Na sreću, obrazovni akteri su snažno zainteresovani da se pronađu rješenja i kreiraju  inovativni alati koji bi povećali efikasnost sistema koji će biti u mogućnosti odgovoriti na  potrebe odraslih za sticanjem novih znanja i vještina. U vremenu koje dolazi treba nastaviti rad  na razvoju obrazovanja odraslih pod usaglašenim prioritetima i akcijama za djelovanje. Umjesto  čekanja da se promjene s ...

Datum Publikovanja

02.02.2021

Analize

Novi fokus u novom normalnom

Analiza potreba za modernizacijom postojećih i identifikaciji novih programa obrazovanja odraslih u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

ALDI

Osnovna svrha prikupljanja ovih podataka jeste  da pruži detaljan uvid svim stakeholderima u  stanje i potrebe na tržištu rada kao i da  pomogne našoj organizaciji u formulisanju  budućih ciljeva i aktivnosti u oblasti razvoja  tržišta rada i smanjenju jaza između ponude i  potražnje vještina radne snage. Analiza  potreba za modernizacijom postojećih  programa obrazovanja odraslih i prijedlog  novih programa u BPK Goražde jedan od  izvještaja koji ima z ...

Datum Publikovanja

02.02.2021

Analize

Prvi koraci prema snažnom partnerstvu

Preporuke za razvoj institucionalnog partnerstva aktera na polju obrazovanja odraslih u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine

ALDI

Nadamo se da će preporuke koje su date u ovom izvještaju doprinijeti povećanju kvaliteta i efikasnosti  obrazovanja odraslih u Brčko distriktu BiH i dati doprinos usporedivosti obrazovnih sistema u BiH sa  obrazovnim sistemima u EU, koji su zasnovani na EU Strategiji 2020 što je jedan od ciljeva strategije  razvoja Brčko distirkta BiH za period 2021- 2027 godina.  ...

Datum Publikovanja

15.12.2021

Papir za diskusiju

Forma za izradu biznis plana

forma

Udruzenje ALDI

U toku je implementacija projekta „Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornje-drinske ragije 2019-2023  (SELLS)" koji finansiraju Caritas Švicarska i Grad Goražde.  Korisnici projekta koji su prošli prvi krug selekcije i prisustvovali trening programu: 'Kako izraditi biznis plan' mogu preuzeti formu za izradu biznis plana u elektronskom formatu. ...

Datum Publikovanja

06.11.2021

Papir za diskusiju

POSLOVI BUDUCNOSTI

katalog

Belma Halilović

Ovaj katalog predstavlja 20 zanimanja, grupisana prema nivou obrazovanja na sljedeći način: bez formalnog obrazovanja; diploma srednje škole; diploma bachelora, magistarske i doktorske diplome. Osim toga, katalog sadrži kratak opis svakog zanimanja, neophodne ključne vještine, koje će biti najtraženije u budućnosti. ...


Objektivne analize za efikasne politike

Naše aktivnosti se zasnivaju na objektivnim istraživanjima i analizama koje koristimo kako bi bolje identifikovali probleme i kreirali aktivnosti na njihovom rješavanju.

Rezultate naših istraživanja koristimo ne samo da bi unaprijedili naše usluge i bili bolji u sektorima u kojima smo aktivni. Izvještaje koje kreiramo na osnovu naših istraživanja i analiza koristimo u procesu zagovaranja efikasnijih javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou.

U našoj biblioteci možete pronaći veliku zbirku podataka i statističkih analiza o socio-ekonomskim kretanjima u Bosni i Hercegovini od 2000-te godine do danas. Ovi podaci mogu biti korisni svim zainteresovanim stranama za bolje dizajniranje i implementaciju razvojnih politika i programa na svim nivoima.