text
tex1

ALDI

Publikacije

Datum Publikovanja

21.03.2023

Papir za diskusiju

RANG LISTA KORISNIKA GRANT SREDSTAVA

Pokreni svoj posao

ALDI

Povodom Javnog poziva za učešće na obukama „Pokreni svoj posao“ s ciljem ostvarivanja grant i mentorske podrške u okviru projekta „Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada““ objavljena RANG LISTA KORISNIKA GRANT SREDSTAVA. 
Program realizuju partneri u okviru projekta “Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada“ koji se provodi u okviru projekta “Podrška Evropske unije lo ...

Datum Publikovanja

Papir za diskusiju

Istraživanje o potrebama budućeg tržišta rada i radnom snagom (IPRS) 2022 – 2025

Istraživanje o potrebama budućeg tržišta rada i radnom snagom (IPRS) 2022 – 2025

ALDI

Istraživanje o potrebama budućeg tržišta rada i radnom snagom (IPRS) 2022 – 2025 provedeno je u okviru projekta „Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada“ koji  implementira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Goražde, a čiji je glavni cilj unaprijeđenje socio-ekonomske situacije u Goraždu kroz izgradnju partnerskog ekosistema podrške zapošljavanju ...

Datum Publikovanja

30.11.2022

Istraživanje

Preporuke za razvoj partnerskog sistema podrške zapošljavanju

Izvještaj „Partnerstvo za uspjeh“

ALDI

...

Datum Publikovanja

21.11.2022

Istraživanje

Izjava o spremnosti ulaganja vlastitih sredstava za Javni poziv za Start Up

Izjava o spremnosti ulaganja vlastitih sredstava za Javni poziv za Start Up

Udruzenje ALDI

Preuzmi Izjavu o spremnosti ulaganja vlastitih sredstava za Javni poziv za Start Up ...

Datum Publikovanja

21.11.2022

Istraživanje

Prijavni obrazac za Javni poziv za Start Up

Prijavni obrazac za Javni poziv za Start Up

Udruzenje ALDI

Preuzmite Prijavni obrazac za Javni poziv za Start Up  ...

Datum Publikovanja

21.11.2022

Istraživanje

Javni poziv za Start up

Javni poziv za Start up

ALDI

J A V N I  P O Z I V za učešće u Programu podrške poduzetništvu na području Grada Goražda 
Pozivaju se sve zainteresovane osobe koje žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće u Programu podrške razvoju malih biznisa. ...

Datum Publikovanja

15.12.2021

Papir za diskusiju

Forma za izradu biznis plana

forma

Udruzenje ALDI

U toku je implementacija projekta „Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornje-drinske ragije 2019-2023  (SELLS)" koji finansiraju Caritas Švicarska i Grad Goražde.  Korisnici projekta koji su prošli prvi krug selekcije i prisustvovali trening programu: 'Kako izraditi biznis plan' mogu preuzeti formu za izradu biznis plana u elektronskom formatu. ...

Datum Publikovanja

06.11.2021

Papir za diskusiju

POSLOVI BUDUCNOSTI

katalog

Belma Halilović

Ovaj katalog predstavlja 20 zanimanja, grupisana prema nivou obrazovanja na sljedeći način: bez formalnog obrazovanja; diploma srednje škole; diploma bachelora, magistarske i doktorske diplome. Osim toga, katalog sadrži kratak opis svakog zanimanja, neophodne ključne vještine, koje će biti najtraženije u budućnosti. ...


Objektivne analize za efikasne politike

Naše aktivnosti se zasnivaju na objektivnim istraživanjima i analizama koje koristimo kako bi bolje identifikovali probleme i kreirali aktivnosti na njihovom rješavanju.

Rezultate naših istraživanja koristimo ne samo da bi unaprijedili naše usluge i bili bolji u sektorima u kojima smo aktivni. Izvještaje koje kreiramo na osnovu naših istraživanja i analiza koristimo u procesu zagovaranja efikasnijih javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou.

U našoj biblioteci možete pronaći veliku zbirku podataka i statističkih analiza o socio-ekonomskim kretanjima u Bosni i Hercegovini od 2000-te godine do danas. Ovi podaci mogu biti korisni svim zainteresovanim stranama za bolje dizajniranje i implementaciju razvojnih politika i programa na svim nivoima.