text
tex1
slika
Upravljanje i analitika podataka
Data Management & Analytics

Novembar, 30.2018

|

Amira Dardagan

ALDI BLOG

Kategorija: Digitalne tehnologije

Upravljanje i analitika podataka

Početkom 20. stoljeća nafta je bila glavni motor do tada neviđenog progresa i napretka širom svijeta. Sto godina kasnije nafti se bliži kraj (kako zbog ograničenih resursa tako i zbog negativnog uticaja na okoliš), a mjesto ključnog resursa na kojem se zasniva razvoj sve više preuzimaju podaci koji su glavni motor četvrte industrijske revolucije (Industrija 4.0). 

Četvrta industrijska revolucija predstavlja četvrtu glavnu industrijsku eru od početka industrijske revolucije u 18 stoljeću. Ona je karakteristična po fuziji tehnologija koje brišu granice između fizičke, digitalne i biološke sfere oslanjajući se na proizvode i procese zasnovane na digitalno-fizičkim sistemima.

U trci za povećanjem produktivnosti i novim tržištima podaci sa kojima raspolažu kompanije, ali i oni koji se svakodnevno generišu u procesu komunikacije i saradnje, predstavljaju ključni resurs koji kompanije koriste u procesu transformacije prema Industriji 4.0. 

Kako bi se omogućilo bolje iskorištavanje podataka kao resursa, kompanije se sve više okreću potražnji za stručnjacima sposobnim da upravljaju i analiziraju podatke koji su im neophodni za donošenje poslovnih odluka. Kolika je potražnja za radnicima koji posjeduju ove vještine najbolje oslikava podatak da je ovo zanimanje proglašeno „najsexy  zanimanjem u 21 stoljeću“. 

Kurs Upravljanje i analitika podataka (Data Management & Analytics) predstavlja uvodni kurs za sve one koji su zainteresovani da uplove u svijet nauke o podacima (Data Science). Međutim, iako je kurs namijenjen za početnike, njegovim završetkom polaznici će biti u mogućnosti da koriste softverske aplikacije i da pišu kompjuterske algoritme kao pravi profesionalci. Kako bi se u tome uspjelo, kurs je dizajniran da se polaznicima omogući korištenje jednostavnih, ali isto tako efikasnih platformi za upravljanje podacima i njhovom analizom, platformi koje se koriste u kompanijama širom svijeta. 

Rad sa podacima je najatraktivnije zanimanje u 21. stoljeću!

 Ciljne grupe

U svim organizacijama – profitnim, javnim i neprofitnim – postoji potreba za boljom organizacijom, menadžmentom i analizom podataka u cilju donošenja poslovnih odluka. Vještine koje se mogu steći na ovom kursu najbolje odgovaraju radnim mjestima vezanim za poslovnu administraciju, odnose sa kupcima, strategijom i razvojem i za sve njih veoma je korisno da zaposlenici posjeduju vještine korištenja digitalnih alata i platformi za upravljanje i analitiku podatka.     

Za koga je kurs dizajniran i koji su zahtjevi za upis?

Znanja i vještine koje se stiču pohađanjem ovog kursa namijenjena su zaposlenim osobama koje na svom radnom mjestu imaju ulogu da obezbjede pravovremena obavještenja i informacije koje su neophodne za efikasnije upravljanje poslovnim procesima. Pored njih, kurs je dizajniran i za nezaposlene visokoobrazovane osobe koje bi stekle nove digitalne vještine koje ih mogu učiniti znatno atraktivnijim na tržištu rada. 

Za pohađanje programa potrebno je da polaznici imaju osnovne digitalne kompetencije za rad na računarima i korištenju interneta, ali nije potrebno prethodno iskustvo u programiranju ili poznavanju programskih jezika. 

Za upis na kurs najvažnija je dobra motivacija i zainteresovanost za digitalne vještine!  

Kako je kurs organizovan?

Kurs se sastoji od predavanja, praktičnog rada, samostalnih zadataka za polaznike, diskusija, kvizova i timskog rada na projektima, a uključuje i samostalni rad na završnom projektu.

Tokom kursa polaznici učestvuju u izradi projekata, kako samostalno tako i u grupama. Svaki projekat ima posebne zahtjeve za primjenom stečenih znanja kako bi se na praktičnim primjerima pokazao nivo usvojenih znanja i vještina tokom kursa. Pored toga polaznicima je pored vještina za obavljanje poslova omogućeno da steknu šire teorijsko znanje koje će im omogućiti dalje usavršavanje u oblasti upravljanja i analitike podataka bilo kroz druge napredne kurseve bilo kroz proces informalnog i samousmjerenog učenja. 

Kompetencije

Završetkom kursa polaznici će biti u stanju da razvijaju baze podataka i da koriste napredne alate za poslovno obavještavanje, te će steći profesionalne vještine upravljanja bazama podataka i analize podataka. Pored toga upoznati će se sa osnovama primjene Data Science, moći će da koriste savremene softverske platforme za upravljanje podacima, biti će osposobljeni da koriste Tabelau softver za analizu podataka u realnom vremenu, kao i za poslovno obavještavanje iz FileMaker baza podataka, te će biti u mogućnosti da koriste programske jezike za izradu Web aplikacija iz stvarnog života. 

Završetkom kursa polaznici će steći širok spektar vještina koje će im otvoriti put za razvoj karijere u radu sa podacima!