text
tex1

ALDI

STORIES

Posjeta predstavnika UG “ALDI” praktičnoj nastavi obuke za CNC-operatere

2014-02-27

|

Anesa Imamović

slika_1

U okviru projekta „Smanjivanje disbalansa između ponude i potražnje za radnom snagom i poboljšanje kompetencija, konkurentnosti i zapošljavanja radne snage u Goraždu“ koji je finansijski podržan od strane Evropske Unije, a implementira se od strane u.g. ALDI u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom „Džemal Bijedić“, provodi se obuka 200 nezaposlenih radnika sa evidencije Službe za zapošljavanje BPK u cilju povećanja zapošljivosti radne snage kroz obrazovanje i obuku u skladu sa zahtjevima tržišta rada.  

U saradnji sa Zavodom za zapošljavanje BPK Goražde, u.g. ALDI i Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ provode obrazovanje i obuku nezaposlenih radnika sa evidencije Službe za zapošljavanje BPK Goražde u okviru pet zanimanja za koje postoji potražnja na tržištu rada, a to su: CNC-operater, metalostrugar, šivač auto presvlaka, plastičar i pirotehničar. Polaznicima koji uspješno završe obuku, na kraju će biti dodijeljen certifikat o završenoj obuci.  

U utorak 25.02.2014. godine, predstavnici u.g. ALDI prisustvovali su praktičnom dijelu obuke za CNC- operatere koja se održava u posebnim prostorijama za praktičnu obuku Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“. Prilikom posjete imali su priliku da razgovaraju sa Direktorom Admirom Kurtovićem, profesorom Ahmom Ćurovac i sa nekim od polaznika obuke.  

Profesor stručne obuke Ahmo Ćurovac nije krio svoje oduševljenje grupom polaznika, koji su, kako on kaže „Zaista vrijedni i uistinu hoće da rade - kako muškarci tako i žene, one su čak preciznije i odgovornije.“ Profesor Ćurovac je također naveo koliko je zadovoljan Priručnikom za obuku i Nastavnim planom i programom za zanimanje CNC-operater. On smatra da je praktična obuka od 40 sati dovoljna da bi se savladale osnove rada na CNC-mašini ali za samostalan rad na mašini potrebno je još malo vježbe uz mentorstvo nekog iskusnijeg radnika. Profesor je također otkrio svoje ubjeđenje da polaznici nakon ove obuke zasigurno imaju više šanse da se zaposle.  

Direktor Srednje tehničke škole Admir Kurtović je istakao da su polaznici obuke uglavnom vrijedni mladi ljudi koji aktivno traže posao i koji žele da usvoje što više znanja i vještina. Također je izdvojio prednost praktične obuke nad teorijskom.  

Polaznici obuke ne samo da se teorijski i praktično osposobljavaju za rad na CNC- mašinama već u okviru programa obuke imaju priliku da posjete proizvodne pogone fabrike “Ginex” u Goraždu i da se susretnu sa stvarnom proizvodnjom kako bi imali bolju preglednost o tome šta ih nakon obuke očekuje u slučaju potencijalnog zaposljenja. Koliko su programi stručne obuke i programi prekvalifikacije dobili pozitivan odziv pokazuje i činjenica da su među polaznicima obuke za CNC-operatera 4 žene, pa i osobe koje imaju završeno visokoškolsko obrazovanje.

Jedna od njih je i Šejla Ćuleskar koja je bachelor Socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Ona je trenutno u fazi izrade magistarskog rada. Odlučila se prijaviti na obuku za CNC operatera nakon što je 6 mjeseci bila na birou. Upisala je ovu obuku jer u njenoj struci trenutno nema prostora za obavljanje pripravničkog staža. Smatra da je dobro poznavati i vještine koje su suprotne od onog za šta se školovala. Šejla priznaje da bi radila i posao koji nije iz njene struke.  

Minela Isović po zanimanju hemijski tehničar odlučila se za ovu obuku kako bi lakše našla posao i bila konkurentnija na tržištu rada. Zadovoljna je količinom stečenog znanja i smatra da je dobro savladala obuku za CNC operatera. Kada bi joj poslodavci ponudili posao koji zahtjeva rad na CNC mašini Minela objašnjava kako bi rado pristala raditi. Na birou je provela 6 mjeseci.  

Polaznik obuke Anel Kibrić (hemijski tehničar) zadovoljan je stečenim znanjem, kao i profesorima stručne obuke. Rado bi prihvatio posao CNC operatera ukoliko bi imao priliku. Na birou je proveo 2 godine. Ne boji se rada za bilo kojom mašinom, i zasigurno će se prijaviti na slijedeće obuke.

Nakon obuke za CNC operatera kao što je to bila praksa i sa prethodnim obukama profesori stručne obuke i direktor škole imaju nadležnost i pravo da napišu polaznicima obuke koje smatraju najboljim preporuku poslodavcima u cilju bržeg i lakšeg zapošljavanja.  

ALDI će nastaviti sa implementacijom projektnih aktivnosti i sa obavještavanjem javnog mnijenja o razvoju projekta. Nakon što je završena obuka za zanimanja šivač auto prevlaka, metalostrugar i uskoro se završava i obuka za CNC operatere, u.g. ALDI će objaviti novi Javni poziv za obrazovanje nezaposlenih za jos dva zanimanja, plastičar i pirotehničar, koja su se pokazala kao deficitarna u Bosansko-podrinjskom kantonu.  

Na predstojećim stručno-teoretskim obukama očekuje se jednaka zainteresovanost nezaposlenih osoba koje su prijavljene na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde, za sticanje novih znanja i vještina kao i suzbijanju nezaposlenosti kao najvećeg problema bosanskohercegovačke današnjice.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI