text
tex1

ALDI

STORIES

Zakonom o obrazovanju odraslih do smanjenja nezaposlenosti

2014-07-14

|

Anesa Imamović

slika_1

Održana press konferencija na kojoj su zvanično predstavljeni rezultati analize stanja u oblasti obrazovanja odraslih u BiH

Nakon višemjesečnog rada na projektu EDU&JOB koji je produkt saradnje Agencije za lokalne razvojne inicijative (ALDI) i Centara civilnih inicijativa(CCI), 07.07.2014.godine u Sarajevu održana je press konferencija na kojoj su zvanično predstavljeni rezultati analize stanja u oblasti obrazovanja odraslih u BiH. 

Ovim događajem ALDI i CCI uz podršku Evropske unije, pokreću kampanju „Uči i Radi©", s ciljem umanjenja nezaposlenosti i jačanja tržišta rada, putem donošenja adekvatnih zakona o obrazovanju odraslih, prekvalifikaciji i dokvalifikacijii.  U tu svrhu aktivirana je i posebna internet stranica www.uciradi.ba, koja će pomoći nezaposlenima, novinarima, studentima, analitičarima, i svima drugima u boljem razumjevanju važnosti i prilika za cjeloživono učenje. 

Agencija za lokalne razvojne inicijative( ALDI) i Centri civilni inicijativa (CCI) zalažu se da u svim kantonima u Federaciji BiH budu hitno doneseni zakoni o obrazovanju odraslih i u tome vide šansu za smanjenje stope nezaposlenosti i jačanje tržišta rada. - Zakon o obrazovanju odraslih smatramo jednom od rijetkih preostalih šansi za masovno zapošljavanje. On, između ostalog, doprinosi mobilizaciji raspoloživih resursa u borbi protiv nezaposlenosti kroz povećanje znanja, vještina i kompetencija nezaposlenih i stvaranje više šansi za napredovanje u karijeri -- kazao je na pres konferenciji program menadžer CCI-a Adis Arapović.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI