text
tex1

ALDI

STORIES

ALDI se pridružio programu „Otkucaji“

2017-07-31

|

Admin

slika_1

ALDI je dogovorio saradnju sa Fondacijom Dokukino

U martu 2015. godine, ALDI je dogovorio saradnju sa Fondacijom Dokukino, a povodom pružanja konsultativnih i ekspertskih usluga u programu „Otkucaji“. Cilj programa „Otkucaji“ je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i građana Bosne i Hercegovine za različite aktivnosti i inicijative na uspostavljanju transparentnijeg, odgovornijeg i pravednijeg sistema zdravstvene zaštite u zemlji. Programska vizija je da motivišemo građane BiH, da iznesu svoje stavove o sistemu zdravstvene zaštite u BiH, kako bi  zajedničkim snagama radili na pronalaženju konkretnih rješenja za napredak. 

Zajedno ćemo težiti jačanju i ohrabrivanju građana da prijavljuju korupciju i nepravdu u oblasti zdravstvene zaštite, dok će kroz naš rad sistem zdravstvene zaštite poslužiti kao lakmus papir za poštovanje ljudskih prava na području Bosne i Hercegovine u najširem smislu i kao pokazni primjer kako principi transparentnosti i odgovornosti u radu funkcionišu na dnevnom nivou. Više o programu „Otkucaji“ na www.otkucaji.net

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI