text
tex1

ALDI

STORIES

Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih

2015-04-10

|

Admin

slika_1

Projekat "EDU&JOB": "Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”

Projekat "EDU&JOB": "Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih” je započet u januaru 2014. godine u partnerstvu sa Centrima Civilnih Inicijativa (CCI), a finansiran je od strane Delegacije Evropske unije u BiH.  

Generalni cilj projekta je unaprijeđivanje prava radnika i mobilnosti radne snage, inoviranjem pravnog okvira koji tretira obrazovanje odraslih, zagovaranjem donošenja i monitoringom provođenja zakona o obrazovanju odraslih na nivou entiteta, kantona i Brčko Distrikta. U okviru projekta je izrađena analiza zatečenog stanja u oblasti stručnog obrazovanja i obuke odraslih u BiH, kao i prijedlog politike „Obrazovanje odraslih kao šansa za ubrzanje ekonomskog i socijalnog razvoja u BiH“, te je formirana internet stranica http://www.uciradi.ba">www.uciradi.ba na kojoj se prezentiraju najakutalnije vijesti iz oblasti obrazovanja odraslih u BiH i regionu. 

Jedan od najznačajnijih rezultata ovog projekta je jednoglasno usvajanje Nacrta Zakona o obrazovanju odraslih na Skupštini BPK Goražde, a na čijem kreiranju je radio ALDI zajedno sa CCI i predstavnicima Vlade BPK. ALDI i u budućnosti planira nastaviti svoje djelovanje u oblasti obrazovanja odraslih.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI