text
tex1

ALDI

STORIES

Analiza socio-ekonomskog stanja ranjivih kategorija stanovništva

2017-07-31

|

Admin

slika_1

Analiza na području Općina jugoistočne Bosne

ALDI je tokom 2010. i 2011. godine, u saradnji sa udruženjima „Regionalni odbor za povratak u jugoistočnu Bosnu“ i „Udruženje demobilisanih boraca“, implementirao dva projekta za potrebe Vlade BPK Goražde, u okviru kojih se izvršila detaljna analiza socijalno-ekonomskog stanja povratnika i demobilisanih  boraca na području općina jugoistočne Bosne, te je na osnovu analize pripremljen niz preporuka za izvršne i zakonodavne vlasti kantona u cilju poboljšanja socio-ekonomskog položaja ovih kategorija stanovništva. 

 U okviru socio-ekonomske analize ključnih povratničkih obuhvaćeni su podaci iz 1.400 povratničkih porodica od kojih najveći dio živi u ruralnim područjima. Osnovni cilj ovog istraživanja bio je davanje doprinosa jačanju sistemske podrške održivom povratku kroz utvrđivanje stvarnog stanja u oblasti povratka i kroz identifikaciju prioritetnih mjera na podršci održivom povratku na prostoru općina Gornjedrinske regije.  

U okviru aktivnosti na izradi analize stanja i mogućnosti zapošljavanja i integracije demobilisanih boraca u ekonomski život BPK Goražde koje su pokrenute sa osnovnim ciljem - stvaranje  preduslova za poboljšanje položaja nezaposlenih demobilisanih pripadnika Armije RBiH sa prostora BPK Goražde, obuhvaćeno je 637 nezaposlenih demobilisanih boraca, što predstavlja 80 posto ukupnog broja registrovanih nezaposlenih demobilisanih boraca, prema podacima Službe za zapošljavanje BPK Goražde. Pomenuta analiza stanja, pored nezaposlenih lica koja imaju status demobilisanog borca, takođe sadrži i pregled identifikovanih prioritetnih potreba nezaposlenih članova porodica pripadnika boračke populacije.  

Oba projekta su rezultirala izradom Baze podataka koja sadrži sve podatke prikupljene istraživanjem tokom implementacije projekta koje su predate nadležnim Ministarstvima na trajno korištenje.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI