text
tex1

ALDI

STORIES

Potpisan Memorandum o saradnji na jačanju lokalnog partnerstva

2017-07-31

|

Admin

slika_1

Danas potpisan Memorandum o saradnji na izgradnji i jačanju programa lokalnog partnerstva

Nakon preliminarnih razgovora u martu ove godine, predstavnici Vlade i općina u sastavu BPK-a, Službe za zapošljavanje, ALDI-ja, Udruženja poslodavaca te Privredne i Obrtničke komore danas su potpisali Memorandum o saradnji na izgradnji i jačanju programa lokalnog partnerstva.  

Ovo partnerstvo podrazumijeva trajni dijalog između Vlade BPK-a, Službe za zapošljavanje, obrazovnih ustanova, općina, poslodavaca i civilnog društva, kao i njihovu sposobnost da zajednički izrađuju i provode strategije i planove prilagođene potrebama ekonomije te se na taj način djelotvornije bore protiv nezaposlenosti i potiču na aktivnije sudjelovanje u zajednici.  

Ovo je formalni način udruživanja u procesu apliciranja projekata prema Evropskoj uniji i drugim fondovima. I u zemljama u okruženju trend je da se aplikacije za projekte podnose putem lokalnih partnerstava, koja predstavljaju udruživanje vladinih i nevladinih organizacija te drugih relevantnih faktora, čime se stvara veća kompetencija u pristupu prema fondovima - kazao je premijer Emir Oković kao potpisnik memoranduma u ime Vlade BPK-a.

Memorandumom je dogovorena zajednička saradnja u pripremi prijedloga projekata od općeg interesa koji imaju za cilj povećanje zaposlenosti, promoviranje cjeloživotnog učenja i obrazovanja usklađenog sa potrebama radnog tržišta, postizanje visokog nivoa socijalne zaštite te unaprjeđenje ukupnih životnih i radnih uslova.  

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI