text
tex1

ALDI

STORIES

Usvojeni zakoni o industrijskim zonama i obrazovanju odraslih BPK-a

2017-07-31

|

Admin

slika_1

Skupština BPK

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala 4. redovnu sjednicu.

Sa dnevnog reda ove sjednice skinut je Izvještaj o radu, kao i Izvještaj posredovanja u zapošljavanju za 2014. godinu JU Služba za zapošljavanje te je donesen Zaključak da Vlada BPK-a, u roku od deset dana, prema Skupštini uputi izvještaje o radu za prošlu godinu svih javnih ustanova i preduzeća čiji osnivač je BPK Goražde.     

Na prijedlog ministra za finansije Nudžeima Džihanića, u dnevni red uvršten je Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-31.12.2014. godina.  U okviru Vladinog sata razmatrana su poslanička pitanja i inicijative, a premijer BPK-a Goražde informisao je Skupštinu o sto dana rada Vlade.  

Skupština je jednoglasno usvojila Zakon o industrijskim zonama BPK-a Goražde. U toku rasprave, na prijedlog ovog zakona uloženo je nekoliko amandmana koje je Vlada prihvatila.  Zakon o industrijskim zonama ocijenjen je kao veoma kvalitetan i njime su jasno precizirana sva pitanja koja se odnose na poslovanje lokalne privrede te donošenje odluka u okviru utvrđene ekonomske politike za podsticanje privrednog razvoja.  

Skupština je usvojila i Zakon o obrazovanju odraslih BPK-a Goražde. I na ovaj zakon uloženo je nekoliko amandmana koje je Vlada prihvatila.  Prema riječima resornog ministra Damira Žuge, priprema ovog zakona trajala je više od dvije godine, a efekti njegove primjene trebali bi biti višestruki. Procijenjeni efekti ogledaju se i u značajnom smanjenju nezaposlenosti uz nastavak pozitivnog privrednog rasta koji BPK ostvaruje u zadnjih nekoliko godina.  

Razmatrani su i utvrđeni nacrti Zakona o Vladi i Zakona o javnim priznanjima BPK-a. Ovi nacrti upućeni su u proceduru javnih rasprava, koje bi se trebale održati u roku od trideset dana.  

Skupština nije usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za 2014. godinu. 

Izvještaji o radu Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana nisu razmatrani na današnjem zasjedanju te je predloženo da se o njima raspravlja na sljedećoj redovnoj sjednici Skupštine.  

Skupština je usvojila Strategiju razvoja sporta na području BPK-a Goražde za period 2014-2018. godina.  

Razmatran je i utvrđen Nacrt strategije o neprofitno-socijalnom stanovanju BPK-a Goražde za period 2015-2025. godina, a javne rasprave o ovom nacrtu trebale bi se obaviti u roku od trideset dana.  

Na kraju sjednice, poslanici su primili k znanju Analizu raspodjele javnih prihoda od indirektnih poreza po kantonima, koju je sačinilo Ministarstvo za finansije BPK-a Goražde.

(Preuzeto sa http://www.bpkg.gov.ba/)

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI