text
tex1

ALDI

STORIES

Zakon o obrazovanju odraslih će osigurati školovanje, obuku i prekvalifikaciju nezaposlenih osoba.

2017-07-31

|

Admin

slika_1

Okrugli stol o temi „Zakon o obrazovanju odraslih u KS-u“

Povodom donošenja Zakona o obrazovanju odraslih u Kantonu Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS  je upriličilo okrugli sto za sve relevantne subjekte u oblasti obrazovanja i privrede u KS-u i FBiH koji mogu dati svoj doprinos u kreiranju teksta ovog dokumenta. 
Uz predstavnike tog Ministarstva, okruglom stolu o temi „Zakon o obrazovanju odraslih u KS-u“ prisustvovali su predstavnici Univerziteta u Sarajevu, osnovnih i srednjih škola, Unije poslodavaca KS, Privredne komore FBiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Službe za zapošljavanje KS, Privredne komore KS, nevladine organizacije „Centri civilnih inicijativa“, te drugih udruženja i organizacija koje podržavaju donošenje ovog zakona.   

Zakon o obrazovanju odraslih će osigurati školovanje, obuku i prekvalifikaciju nezaposlenih osoba, a poslodavcima omogućiti da na jednostavniji i brži način dođu do kvalifikovanih i stručnih radnika.  "Namjera Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade je da dobije korisne informacije od partnera o tome koliko je pripremljeni tekst ovog zakona funkcionalan, odnosno koliko obrazovanje odraslih i povećanje njihovih kompetencija može odgovoriti potrebama tržišta rada“, naglasio je resorni ministar Elvir Kazazović.  
Prema njegovim riječima, procedura donošenja ovog zakona je bila pokrenuta još 2013. godine, ali je nažalost odgađana zbog nepostojanja resornog ministra duže vrijeme.  

„U međuvremenu su na nivou BiH donesena dva strateška dokumenta koja tretiraju pitanja obrazovanja odraslih, kao i model istog zakona na nivou FBiH, što je stvorilo pretpostavke da se njihove odredbe ugrade u tekst kantonalnog Zakona o obrazovanju odraslih“, dodao je ministar Kazazović.  Kako je najavio, usaglašeni tekst zakona će vrlo brzo u formi prijedloga biti upućen u proceduru donošenja i usvajanja od Vlade i Skupštine KS.  

 www.uciradi.ba

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI