text
tex1

ALDI

STORIES

Info štand povodom okončanja projekta

2017-07-31

|

Admin

slika_1

Info štand

Info štand povodom okončanja projekta: „Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih opština na izradi strategija za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou“

Agencija za lokalne razvojne inicijative ALDI, kao jedna od članica mreže ACCOUNT, od oktobra 2014. godine radi na projektu „Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih opština na izradi strategija za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou“.

Osnovni cilj ovog projekta jeste pružiti svaku vrstu pomoći općinama u izradi lokalnih strategija za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou.  Općina Goražde je jedna od 6 općina koje su odabrane i na čijem području je urađen Nacrt Strategije za borbu protiv korupcije, koja će u narednom periodu biti finalizirana i dostavljena Općinskom vijeću Općine Goražde na usvajanje. Lokalni partner koji je pri izradi pomenute Strategije bio na raspolaganju općini Goražde je upravo ALDI.

U okviru okončanja projektnih aktivnosti, ALDI je 10. 06. 2015. godine u Goraždu organizovao ulični promotivno-informativni štand putem koga su građani bili u prilici da dobiju sve relevatne infomacije o ovom projektu te o važnosti angažmana cijele zajednice, koja uključuje i građane same, u borbi protiv korupcije.  
Nacrt Strategije će ujedno biti prezentiran na Press konferenciji koja će biti održana 11.06. 2015. godine u Velikoj Sali Općine Goražde, sa početkom u 11,00 sati.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI