text
tex1

ALDI

STORIES

Održan sastanak radne gupe

|

Admin

slika_1

Projekat „Zagovaranje harmonizovanog pravnog okvira u BiH koji tretira obrazovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odraslih, u cilju poboljšanja kvaliteta tržišta radne snage“

U okviru projekta „Zagovaranje harmonizovanog pravnog okvira u BiH koji tretira obrazovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odraslih, u cilju poboljšanja kvaliteta tržišta radne snage“, koji je finansiran od strane DVV International, 08. i 09. avgusta 2015. u prostorijama ALDI-a održan je sastanak radne grupe u cilju izrade što kvalitetnijih podzakonskih akata potrebnih za primjenu Zakona o obrazovanju odraslih.  
Radnoj grupi su, pored predstavnika ALDI-a, prisustvovali i predstavnici Ministartsva za obrazovanje Bosansko podrinjskog kantona Goražde i Ministarstva za obrazovanje Zeničko-dobojskog kantona.

Prijedlog seta podzakonskih akata, podrazumijeva izradu slijedećih ključnih pravilnika:  
- Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa obrazovanja odraslih u ustanovama za obrazovanje odraslih;  
- Pravilnik za izradu i izdavanje javnih isprava/certifikata,  
- Pravilnik o finalnom ispitivanju,  
- Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova o sadržaju i načinu vođenja registra institucija za obrazovanje odraslih.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI