text
tex1

ALDI

STORIES

CCI i ALDI održali konferenciju

|

Admin

slika_1

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) održali konferenciju

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) održali su  konferenciju "Obrazovanje odraslih kao mehanizam socio-ekonomskih reformi u BiH"  21.09.2015. godine u Sarajevu u hotelu Bristol.
Cilj konferencije je bila promocija normativnog i praktičnog okvira za obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i kocept cjeloživotnog učenja u BiH.Na konferenciji je predstavljen Treći periodični izvještaj CCI-a o monitoringu donošenja i provođenja javnih politika obrazovanja odraslih u BiH, te planovi i poteškoće u procesu donošenja predmetnih zakona u preostalim dijelovima BiH gdje zakoni još nisu doneseni ili funkcionalni. 
ALDI je predstavio univerzalni model podzakonskih akata koji omogućavaju, olakšavaju i ubrzavaju punu primjenu zakona o obrazovanju odraslih. Takođe, konferencija je bila prilika za diskusiju o trenutnom stanju obrazovanja odraslih u BiH u odnosu na Evropsku uniju i okruženje, te ukazivanje na značaj obrazovanja odraslih u okviru tzv. Reformske agende.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH, entitetskih i kantonalnih skupština, ministarstava obrazovanja, ministarstava rada i zapošljavanja, pedagoških zavoda, predstavnici javnih službi za zapošljavanje, javnih i privatnih poslodavaca, obrazovnih ustanova koje provode edukaciju odraslih, predstavnici nevladinih organizacija, stručnih i akademskih ustanova, te medija.

Obrazovanje odraslih predstavlja jednu od posljednjih šansi za mobilizaciju raspoloživih resursa u borbi protiv nezaposlenosti i siromaštva kroz povećanje znanja, vještina i kompetencija nezaposlenih osoba, te stvaranje mogućnosti za napredovanje u karijeri za radnike sa niskim stepenom obrazovanja.

Konferencija je finansirana od strane DVV International.  CCI je, u saradnji sa Agencijom za lokalne razvojne inicijative ALDI , uz podršku Evropske unije, tokom 2014. godine pokrenuo kampanju Uči&Radi, s ciljem umanjenja nezaposlenosti i jačanja tržišta rada, putem donošenja adekvatnih zakona o obrazovanju odraslih, prekvalifikaciji i dokvalifikaciji 
(www.uciradi.ba).

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI