text
tex1

ALDI

STORIES

Projekat Uči&Radi na Sajmu zapošljavanja u Mostaru

2017-07-31

|

Admin

slika_1

Agencija za Lokalne Razvojne Inicijative (ALDI) i Centri Civilnih Inicijativa (CCI) predstavili projekat Uči&Radi na Sajmu zapošljavanja u Mostaru

„ALDI“ i „CCI“ su 27. novembra 2015. godine učestvovali na trećem Sajmu obrazovanja i zapošljavanja u Mostaru koji je organizovan od strane Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH i Norveške ambasade u BiH.  

ALDI i CCI su predstavili projekat „Uči&Radi“ (www.uciradi.ba) koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u BiH, a koji ima za cilj unapređenje prava radnika i mobilnosti radne snage inoviranjem pravnog okvira za obrazovanje odraslih, zagovaranjem donošenja i monitoringom provođenja zakona o obrazovanju odraslih na nivou entiteta, kantona i Brčko Distrikta.      

Na sajmu su, na preko 160 štandova, predstavljeni poslodavci, lokalni i međunarodni projekti obrazovanja i zapošljavanja, nevladin sektor, posrednici u zapošljavanju i sl. sa ponudom od preko 1.500 radnih mjesta.

Sajam je pružio mogućnost svim nezaposlenim mladima iz cijele BiH da direktno razgovoraju s kompanijama i potencijalnim poslodavcima, da se upoznaju s mogućnostima zapošljavanja i obrazovanja u BiH, te da saznaju više o Evropskoj uniji i njenom angažmanu u BiH. Sajam je, takođe, bio i prilika da kompanije i institucije predstave svoj rad, razmijene informacije, razvijaju mreže i privuku pažnju onih koji traže posao i poslovnih partnera.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI