text
tex1

ALDI

STORIES

Konferencija „Obrazovanje odraslih: Generacijska reforma“

2017-07-31

|

Admin

slika_1

U Sarajevu održana konferencija pod nazivom „Obrazovanje odraslih: Generacijska reforma“

Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) i Centri civilnih inicijativa (CCI) su, uz podršku Evropske unije, u 2014.g. započeli sa implementacijom dvogodišnjeg projekta „Obrazovanje i posao“, koji je imao za cilj poboljšanje prava radnika i mobilnosti radne snage uspostavljanjem pravnog okvira za obrazovanje odraslih i to kreiranjem, zagovaranjem i monitoringom regulative za obrazovanje odraslih na razini kantona, entiteta i Brčko distrikta.  
Projekt se fokusirao na donošenje koherentnog i harmoniziranog pravnog okvira u cijeloj zemlji, a koji se tiče obrazovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije odraslih kako bi se poboljšalo stanje na tržištu rada, odnosno kako bi se smanjila nezaposlenost, te kako bi se poboljšala pozicija socijalno marginaliziranih grupa (starija i niskokvalificirana radna snaga, invalidne osobe, itd.).  Kao rezultat uspješne implementacije projeka donijeti su zakoni o obrazovanju odraslih u Zeničko-dobojskom, Bosansko-podrinjskom, Tuzlanskom, Zapadnohercegovačkom i Kantonu Sarajevo. 
 Završna aktivnost na projektu je bila održavanje Konferencije, 27. aprila 2016. godine u Sarajevu, pod nazivom „Obrazovanje odraslih: Generacijska reforma“ na kojoj su prisustvovali predstavnici resornih institucija, ministarstava obrazovanja, pedagoških zavoda, nevladinih organizacija.  Svi prisutni na konferenciji su imali priliku da razmjene iskustva koja su se ticala obrazovanja, povezivanje obrazovanja sa tržištem rada, obrazovanja odraslih kao šansu za masovno zapošljavanje, stručnim osposobljavanjem, prekvalifikacijom itd.  Ovom konferencijom je uspješno završen projekt koji je dao doprinos podizanju svijesti o značaju obrazovanja odraslih.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI