text
tex1

ALDI

STORIES

Održana andragoška obuka za prosvjetne radnike i inžinjere sa područja BPK Goražde

Januar, 20.2017.

|

Azra Zorlak

slika_1

Slika sa Andragoške obuke

Obuka održana u sklopu projekta "Osiguranje i podizanje kvaliteta obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja"

U Goraždu je, u Hotelu „Behar“ od 18.01.2017-20.01.2017. godine održana andragoška obuka za prosvjetne radnike i inžinjere sa područja BPK Goražde koja se održava u sklopu projekta "Osiguranje i podizanje kvaliteta obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja". 
Predavači na ovoj obuci bili su prof.dr. Mirijana Mavrak i Emir Avdagić, direktor DVV International - Ureda za BiH, a neke od tema koje su obrađivane su:  
-Značaj, potrebe i funkcije obrazovanja odraslih – individualne i socijalne; 
-Motivacija, spremnosti i barijere u procesu obrazovanja odraslih; 
-Principi obrazovnog rada sa odraslima sa posebnim osvrtom na individualizaciju; 
-Upravljanje dinamikom obrazovne grupe – metode i sredstva; 
-Neverbalna komunikacija; 
-Vizualizacija u obrazovnom radu s odraslima; 
-Polazišta i kompomente interaktivne obuke i dr.

Na današnjem predavanju, prisutnima su se, pored predavača Emira Avdagića direktor DVV International - Ureda za BiH, obratili i direktorica udruženja ALDI Meliha Gačanin i direktor srednje tehničke škole "Hasib Hadžović" Rifet Bečić. Istaknuo je da andragoške edukacije imaju cilj da doprinesu ekonomskom razvoju savremenog društva, kao i stvaranju više prostora za djelotvorno sudjelovanje građanja u rješavanju različitih problema u užoj i široj zajednici. Što je veća ekonomska moć pojednica i što je društvo razvijenije, veća je i svijest o potrebi obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, zaključeno je na današnjem predavanju.
Projekat "Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja" finansira se sredstvima Evropske unije. Nosioci projekta su Udruženje ALDI i Srednja stručna škola "Džemal Bijedić" Goražde. Sveobuhvatni cilj projekta jeste razvoj programskih i institucionalnih mogućnosti, te unaprijeđenje dostupnosti obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja.

Osnovni rezultati koji će biti ostvareni ovim projektom su:  
-Izrađena Strategija obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde; 
-Obezbjeđeni andragoški seminari za 20 prosvjetnih radnika i inžinjera; 
-Certificirano 250 osoba osposobljenih za rad; 
-Stvaranje mogućnosti za polaganje majstorskog ispita za 30 osoba zaposlenih u kompanijama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI