text
tex1

ALDI

STORIES

ALDI i Općina Goražde u dobitnici grant sredstava u okviru projekta

Mart, 29.2017.

|

Azra Zorlak

slika_1

Sastanak članica lokalnog partnerstva u prostorijama Općine Goražde

Zahvaljujući višegodišnjem partnerskoj saradnji, ALDI i Općina Goražde sa lokalnim partnerima implementiraju dvogodišnji projekat koji ima za cilj podršku zapošljavanju na području Goražda

U okviru javnog poziva Međunarodne organizacije rada (ILO) "Lokalna partnerstva za zapošljavanje" koji će biti finansiran od strane Evropske unije, Općina Goražde je sa partnerima Udruženje ALDI, Služba za zapošljavanje BPK Goražde,  Privredna komora BPK Goražde,  Udruženje poslodavaca BPK Goražde,  SSS "Džemal Bijedić", Kompanije Bekto Precisa i EMKA Bosnia  aplicirala sa projektom "Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja."

Rad partnerske grupe je rezultirao izradom projekta koji je od strane ILO-a ocijenjen kao uspješan i odabran među 15 najboljih projekata (157 projektnih ideja, 47 konceptnih prijedloga).  Saradnja parnera će se nastaviti i tokom cijele implementacije projekta koji će trajati 20 mjeseci.  
Ključne aktivnosti koje će biti realizovane u toku projekta su izrada analize potreba za stručnom i kvalifikovanom radnom snagom na području BPK Goražde, Izrada promotivnog filma o potencijalima i mogućnostima za rast i zapošljavanje u Goraždu, priprema novih nastavnih planova i programa za potrebe proizvodnih kompanija, organizovanje andragoške obuke za profesore i inžinjere sa područja BPK Goražde, opremanje kabineta za obrazovanje odraslih u okviru SSŠ "Džemal Bijedić".

Kako bi se podstakao razvoj vještina radne snage u okviru projekta će se organizovati obuka, izvršiti identifikacija i odabir 100 kandidata za obuku, provesti aktivnosti u oblasti savjetovanja u karijeri i priprema za stručnu obuku koja će se organizovati untar kompanija.
kraj


U cilju promocije cjeloživotnog učenja u okviru projekta će se na osam lokacija za 300 nezaposlenih osoba izvršiti promocija mogućnosti sa nadogradnju vještina u skladu sa potrebama tržišta rada, te će se organizovati sajam zapošljavanja.  

Polaznici koji su uspješno završili obuku dobit će odgovarajuće validne certifikate, a najvažniji rezultat je da će minimalno 52 polaznika dobiti zaposlenje, a preostali polaznici bi na ovaj način ojačali svoje kompetencije, čime bi se povećala zapošljivost.  Ukupna vrijednost projekta je EUR 192.765,00 gdje je učešće partnera 10 %.  U prostorijama Delegacije EU u BiH 27.03.2017. upriličena je svečana dodjela certifikata o grantu za sve nosioce aplikacija kojima je odobren projekat u okviru ovog javnog poziva.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI