text
tex1

ALDI

STORIES

Digitalne vještine traže promjenu fokusa javnog sektora

Maj, 18.2017

|

Demir Imamović

slika_1

Ilustracija

Prilagođavanjem programa javnog sektora omogućio bi se snažniji podsticaj razvoju digitalnih vještina radne snage

Da bi se iskoristio potencijal koje donose digitalne vještine, Bosna i Hercegovina treba puno više ICT profesionalaca i radnika koji poznaju digitalne tehnologije, softverskih kompanija koje ih zapošljavaju i kompanija koje u svojim procesima koriste digitalne tehnologije. Digitalne vještine mogu odigrati značajnu ulogu u smanjnju stope nezaposlenosti ali za to je potrebno obučiti mlade osobe u vještinama traženim u digitalnim profesijama koje bi uključivali kvalitetno stažiranje i obuku uz rad kao i kroz kratkoročne trening programe.

Da bi se u tome uspjelo domaće vlasti trebaju osigurati
podršku nezaposlenim i zaposlenim osobama u njihovim planovima za nadogradnju vještina i prekvalifikaciju za nove digitalne tehnologije, kao i podršku malim i srednjim preduzećima u privlačenju i zadržavanju digitalnih talenata. Dodatno, potrebno je modernizovati formalne programe obrazovanja i obuke kako bi školski sistem mogao dati puni doprinos razvoju vještina neophodnih u digitalnom dobu. Pored toga potrebno je izvršiti reorijentaciju postojećih javnih programa podrške i subvencioniranja u oblasti privrede, obrazovanja i zapošljavanja kako bi se obezbijedili resursi neophodni za organizaciju i provođenje aktivnosti na obrazovanju i obuci u digitalnim vještinama i  zanimanjima, te za mjere koje bi olakšale preduzećima otvaranje novih radnih mjesta u digitalnim zanimanjima.

Na ovaj način osigurali bi se znatno veći resursi za ulaganje u digitalne vjštine što je ključno  ukoliko želimo da osiguramo ne samo razvoj ICT sektora, već i veću konkuretnost i produktivnost ukupne industrije koja za sobom donosi više radnih mjesta i bolje plaće i zarade zaposlenim.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI