text
tex1

ALDI

STORIES

Predstavljena važnost kvaliteta obrazovanja odraslih

April, 12.2017.

|

Azra Zorlak

slika_1

Fotografija sa sastanka radne grupe

Novi sastanak radne grupe na EU IPA projektu sa ciljem podizanja kvalitete obrazovanja odraslih

U prostorijama Udruženja ALDI, 12. aprila 2017. godine, sa početkom u 11:00 sati, održan je konsultativni sastanak radne grupe na EU IPA projektu pod nazivom: „Osiguranje i podizanje kvaliteta obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“. Projekat finansira Evropska unija, a ukupno trajanje projekta je 36 mjeseci.  Sastanku su, pored predstavnika Udruženja ALDI, članova projektnog tima, prisustvovali Dika Makota, direktorica Pedagoškog zavoda BPK Goražde, Amir Duhović, viši stručni saradnik za pravne poslove u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Nafija Hodo, direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde, Admir Kurtović, direktor Srednje stručne škole Džemal Bijedić Goražde, Saudin Hadžić, predsjednik Obrtničke komore BPK Goražde.  Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim realizovanim aktivnosti na pomenutom projektu, kao i o planu narednih aktivnosti na projektu. Neke od aktivnosti koje će biti realizovane u narednom periodu su: izrada nastavnih planova i programa, izrada komparativne analize strategija obrazovanja odraslih zemalja okruženja, stvaranje uslova za polaganje V stepena.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI