text
tex1

ALDI

STORIES

Akcioni plan za borbu protiv korupcije u Općini Foča i Pale u F BiH

April, 26.2017.

|

Belma Halilović

slika_1

Slika sa press konferencije

Sa jasnim planom lokalne zajednice mogu doprinijeti znatno više u borbi protiv korupcije

U ponedjeljak 24.04.2017. i srijedu 26.04.2017. u prostorijama Općine Foča u FBiH i Pale u FBiH predstavljen je Akcioni plan za borbu protiv korupcije Općina Foča u FBiH i Pale u FBiH. Od aprila 2016. godine Udruženje za lokalne razvojne inicijative (ALDI), kao član mreže ACCOUNT, radi na projektu „Izrada strateških dokumenata za borbu protiv korupcije na nivou Općine Foča u FBiH i Pale u FBiH“.  Jedan od glavnih ciljeva projekta je uspostavljanje i jačanje institucionalnih kapaciteta Općina Foča u F BiH i Pale u F BiH za borbu protiv korupcije.

Općine Foča u FBiH i Pale u FBiH čine jednu od ukupno 11 lokalnih zajednica u BiH, koje su u periodu 2016 – 2017. godine kreirale i usvojile Akcione planove za prevenciju korupcije na lokalnom nivou. Izrada lokalnih akcionih planova predstavlja jednu od aktivnosti Antikorupcijske mreže ACCOUNT, čija svrha je pružanje podrške lokalnim zajednicama u izradi efikasnih mjera za prevenciju korupcije.

Realizaciju predviđenih aktivnosti finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Donošenje ovog Akcionog plana za borbu protiv korupcije ima višestruki značaj za Općinu Foča u FBiH i Pale u FBiH. Unaprijeđena je saradnja organa općine sa građanima, NVO i privatnog sektora u borbi protiv korupcije. Pored toga, podignuta je javna svijest i promovisana potreba za učestvovanjem cjelokupnog društva u borbi protiv korupcije. Tokom ovog događaja, građani/ke, ali i ostali uposlenici/ce Općine Foča u FBiH i Pale u FBiH su mogli saznati više o radu Antikorupcijske mreže u BiH - ACCOUNT, o značaju javne diskusije o pitanjima prevencije i spriječavanja korupcije, o tome koliko je važno učešće brojnih državnih i lokalnih organa vlasti u ovoj borbi.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI