text
tex1

ALDI

STORIES

Obrazovanje na radnom mjestu

August,17.2017

|

Demir Imamović

slika_1

Ilustracija

Saznaj više o aktivnostima na razvoju modela obuke na radnom mjestu u okviru srednjeg stručnog obrazovanja učenika

Razvoj sistema stručnog obrazovanja i obuke ključni je faktor za povećanje konkuretnosti lokalne industrije obzirom na njegove mogućnosti da lokalnim kompanijama obezbjedi stručnu i obučenu radnu snagu koja je neophodna kako bi se povećale performanse lokalne industrije.  

Za razvoj kvalitete stručnog obrazovanja ključno je da se u ove procese aktivno uključe predstavnici privatnog sektora i socijalnih partnera i to ne samo u proces implementacije obrazovnih programa već i u njihovo dizajniranje. Međusobna saradnja omogućit će prenos znanja i iskustava kako bi se učenicima pružila mogućnost da u procesu obrazovanja učenici dobiju snažniju dimenziju učenja na radnom mjestu, a tamo gdje je to moguće i sa međunarodnim iskustvom.  

Da bi se doprinijelo osiguranju kvalitetnog obrazovanja i za tržište rada relevatnih stručnih vještina i kvalifikacija, svi akteri u procesu obrazovanja trebaju omogućiti provođenje aktivnosti koje doprinose poboljšanju sticanja učeničkog iskustva na radnom mjestu kao dio
procesa njihovog učenja.  

Takođe, neophodno je da obrazovni sistem poveća mogućnosti za kombinaciju učeničkog iskustva koje se stiče u različitim okruženjima za učenje, a ne samo kroz učenje unutar škola, posebno kroz nadogradnju postojećih instrumenata za učenje.  Da bi se u ovome ostvario napredak neophodno je da obrazovne vlasti pruže podršku razvoju višeg stručnog obrazovanja i obuke kroz partnerstvo sa drugim pružaocima obuke i u saradnji sa privatnim sektorom kako bi se obezbjedio odgovor na potrebe za većim nivoom vještina na sektorskom nivou.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI