text
tex1

ALDI

STORIES

Razvoj vještina radnika u drvnoj industriji

Novembar, 30.2017

|

Demir Imamović

slika_1

Ilustracija

Za veću produktivnost kompanija u drvnoj industriji potrebni su obučeni radnici

Nakon uspješno završenih programa stručnog osposobljavanja radne snage za potrebe industrije u Goraždu, ALDI u saradnji sa Srednjom stručnom školom u Goraždu organizuje program stručnog osposobljvanja za kompanije u Gornje Drinskoj regiji u sektoru drvne industrije. 

Kompanije iz drvne industrije sa područja Goražda, Foče, Višegrada, Rogatice, Čajniča i Rudog imaju priliku da se uključe u projekat kako bi omogućili svojim radnicima stručno osposobljavanje u zanimanja vezanim za obradu drveta. Ovu priliku mogu iskoristiti radnici zaposleni u kompanijama koje se bave preradom drveta a koji nemaju završeno formalno obrazovanje u obradi drveta ali imaju radno iskustvo na tim poslovima. Takođe, u projekat se mogu uključiti i nezaposlene osobe zainteresovane za sticanje znanja i vještina u obradi drveta kako bi povećale svoje mogućnosti za zapošljavanje u ovom sektoru.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI