text
tex1

ALDI

STORIES

ALDI Inovativni trening laboratorij

Novembar, 30.2017

|

Demir Imamović

slika_1

Ilustracija

Unaprijediti svoje digitalne vještine za potrebe radnog mjesta ili karijere u softwerskoj industriji

Jedan od velikih izazova sa kojim se suočava Bosna i Hercegovina jeste kako smanjiti nezaposlenost u situaciji kada vještine radne snage ne odgovaraju potrebama savremenog tržišta rada. Za razliku od drugih sredina, Kanton Goražde je u proteklih 10 godina napravio značajan iskorak na smanjenju nezaposlenosti kroz široke programe obrazovanja odraslih koji su doprinijeli smanjenju broja nezaposlenih za 35% i povećanje broja zaposlenih za čak 67%. Programi obrazovanja odraslih su omogućili nezaposlenim osobama sticanje vještina potrebnih rastućoj izvoznoj industriji.

Međutim, potražnja na tržištu rada je primarno usmjerena ka radnicima sa niskim stepenom vještina i kvalifikacija (polukvalifikovani i kvalifikovani proizvodni radnici), dok je potražnja za radnicima sa četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem (SSS) i univerzitetskim obrazovanjem daleko slabija. Ovo je posebno izraženo u protekle tri godine (2013-2016) gdje je i pored povećanja broja zaposlenih na području kantona od 10,3% došlo do povećanja broja nezaposlenih osoba sa srednjom stručnom spremom za 15%, dok se broj nezaposlenih osoba sa univerzitetskim obrazovanjem povećao za čak 50%.    

Izostankom mogućnosti zapošljavanja nakon završetka opšteg srednješkolskog i univerzitetskog obrazovanja dovodi mlade osobe u opasnost da uđu u grupu dugoročno nezaposlenih osoba čime njihovo formalno obrazovanje značajno gubi na važnosti, a samim tim njihove šanse za pronalaskom radnog mjesta u struci značajno opadaju. Njihove mogućnosti za zapošljavanje putem uključivanja u postojeće programe osposobljavanja su takođe jako slabe jer u Goraždu trenutno ne postoje programi stručnog osposobljavanja putem kojeg bi univerzitetski obrazovane nezaposlene osobe mogle unaprijediti svoje vještine i time povećali svoju konkurentnost na tržištu rada.    

Ovaj jaz između ponude i potražnje za radnicima sa četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem i univerzitetskim obrazovanjem moguće je smanjiti ukoliko bi se njihove formalno stečene vještine i znanja nadogradile kompjuterskim vještinama koje bi im omogućile znatno produktivniji rad na radnom mjestu primjenom digitalnih vještina i znanja. Međutim, na širem području Jugoistočne Bosne i Hercegovine ne postoji institucija koja bi omogućila zainteresovanim osobama personalni razvoj u digitalnim vještinama.

Na žalost, zbog nepostojanja mogućnosti za obuku i usavršavanje u digitalnim vještinama radne snage privatnom sektoru otežava proces razvoja poslovanja uz proširivanje primjene digitalnih tehnologija iznad njihove primjene u proizvodnim procesima. Samo nekoliko kompanija u BPK Goražde ima implementiran informatizovan sistem planiranja resursa (ERP), a većina kompanija koristi usluge IT kompanija izvan kantona za razvoj i održavanje Web platformi.  

Zbog rastuće internacionalizacije privatni sektor ima potrebu za digitalizacijom svog poslovanja ne samo kako bi unaprijedio produktivnost i poziciju na tržištu, već kako bi ispunio sve zahtjevnije standarde koje tržište zahtijeva. Takođe, iako je potražnja za radnicima koji posjeduju digitalne vještine i znanja sve veća, ovaj region ima veoma slabe mogućnosti da iskoristi potencijale koje sektor softwerskog inžinjeringa pruža jer bez mogućnosti obuke i pristupa praktičnom sticanju vještina nezaposlene osobe nemaju nikakvu mogućnost za razvojem vlastite karijere u ovoj oblasti. Kako mlade osobe nemaju mogućnost za obukom u digitalnim vještinama tako i kompanije nemaju mogućnost zapošljavanja ICT profesionalaca, ali i radnika koji posjeduju osnovne digitalne vještine.

Kako bi se odgovorile na rastuće potrebe digitalne ekonomije, ALDI pokreće vlastiti Inovativni trening laboratorij koji će pružati usluge obuke u digitalnim znanjima i vještinama, i to u prvom redu za obuku u progframiranju  za HTML5/CSS, JavaScript, PHP, Python i JAVA. U okviru trening labaratrorija polaznici će imati mogućnost usavršavanja u programiranju u specifičnim progamskim jezicima i okvirima za razvoj web i mobilnih aplikacija. Labaratorij će pružati usluge obuke u digitalnim vještinama koje će biti namjenjene za sve osobe, zatim u digitalnim vještinama potrebnim za povećanje produktivnosti radne snage, kao i obuku za ICT profesionalce.
  

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI