text
tex1

ALDI

STORIES

Memorandum o saradnji sa općinama Ilijaš I Breza

Oktobar, 25.2017.

|

Belma Halilović

slika_1

Slika sa potpisivanja Memoranduma o saradnji- Općina Breza

Potpisan Memorandum o saradnji sa općinama Ilijaš I Breza na izradi akcionog plana za borbu protiv korupcije

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina/gradova na izradi strategija/akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou“ potpisan je „Memoranduma o saradnji“ sa općinama Ilijaš i Breza.

Projekat, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID), realizuje Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT, a koji implementira Udruženje ALDI u saradnji sa Udruženjem Infohouse.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI