text
tex1

ALDI

STORIES

Ka društvu znanja korištenjem inovativnih modela u obrazovanju i zapošljavanju

August, 17.2018.

|

Azra Borovac

slika_1

Slika sa konferencije

Konferencija u Prijedoru

Predstavnici Udruženja ALDI su zajedno sa predstavnicima SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde u periodu od 15 do 16. avgusta 2018. godine boravili u Prijedoru gdje su uzeli učešće na konferenciji pod nazivom: „Ka društvu znanja korištenjem inovativnih modela u obrazovanju i zapošljavanju“. Organizator konferencije je Agencija PREDA iz Prijedora, uz podršku Delegacije Evropske Komisije u Bosni i Hercegovini.
Konferencija je informativno-edukativnog karaktera i usmjerena je na podizanje znanja o razvijenim modelima intervencija u obrazovanju i zapošljavanju na teritoriji Bosne i Herecgovine, njihovim efektima i mogućnostima za unaprijeđenje. 

Radionica je ujedno i završna aktivnost projekta „Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije praktične nastave Getting SMEs on board“ podržanog iz EU programa Erasmus +, a na kojoj su prezentovani postignuti rezultati i ostvareni napori. Pored pomenutih, Udruženja ALDI iz Goražda i Agencije PREDA iz Prijedora, u implementaciju ovog projekta bili su uključeni i partneri iz Italije i Njemačke. Kao najbitniji ishod projekta, na konferecniji je istaknuta, baza podataka koja je interaktivnog karaktera i koja omogućava generisanje osnovnih informacija koje se tiču pružalaca usluga obrazovanja i potreba privrednog sektora za specifičnu radnu snagu. Spomenuta platforma se može pronaći na www.praktičnanastava.com i prva je takve vrste u BiH.

Predstavnici Udruženja ALDI su na konferenciji prezentovali rezultate ovog projekta,koji su ostvareni na prostoru BPK Goražde, a tiču se sistemskog uređenja praktične nastave i obrazovanja odraslih.

Konferencija je, ujedno, služila i za razmjenu iskustava u ovoj oblasti kao i za stvarenje osnove za daljni razvoj praktične nastave i dualnog sistema obrazovanja u BiH.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI