text
tex1

ALDI

STORIES

Održan prvi sajam zapošljavanja u BPK Goražde

Novembar, 14.2018

|

Belma Halilović

slika_1

Sajam zapošljavanja Goražde 2018

#letswork

Danas je u prostorijama Biznis centra, u Goraždu, organizovan prvi sajam zapošljavanja pod nazivom #Letswork. 

Sajam se organizuje u okviru projekta „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ koji finansira Evropska unija, a implementira Međunarodna organizacija rada (ILO). 

Organizatori sajma su Privredna komora BPK Goražde u saradnji sa partnerima: Grad Goražde, Udruženje ALDI, JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, JU SSŠ , “Džemal Bijedić“, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna društva "Bekto Precisa" doo Goražde i "Emka Bosnia” doo Goražde. 

Cilj organizacije sajma je stvaranje uslova za direktan kontakt nezaposlenih lica i poslodavaca, stvaranja prilike za međusobno upoznavanje,razgovor, razmjene podatke, a sve u svrhu selekcije i zapošljavanja najboljih kandidata. Prisutni na Sajmu su, pored upoznavanja sa poslodavcima, imali priliku da prisustvuju predavanju iz oblasti IT sektora na temu "Life Changing Moment". Predavanje je držao IT ekspert, Armin Talić iz Bit Alijance Sarajevo. Također, u okviru Sajma je bila obezbjeđena podrška nezaposlenim osobama pri izradi CV-a. 

Na svečanosti otvaranja Sajma zapošljavanja, o njegovom značaju, prvenstveno kroz mogućnost da nezaposleni direktno kontaktiraju sa poslodavcima, primjeru Goražda i BPK Goražde kao poticajnim sredinama u oblasti zapošljavanja i dobrim partnerima, govorili su Amra Selešković, nacionalni LEP coordinator, dr.sci Muhamed Ramović, gradonačelnik Goražda, Nafija Hodo, direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde, Dževad Terović, predsjednik privredne komore BPK Goražde i kantonalni ministar za privredu Anes Salman. 

Na otvaranju sajma jednoglasno je poslana poruka da BPK Goražde zaslužuje jednu ovaku ceremoniju, i da je neophodno da Sajam zapošljavanja u BPK Goražde postane tradicionalna manifestacija. 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde je jedno od 19 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, koji Evropska unija finansira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI