text
tex1

ALDI

STORIES

Fokus na digitalne vještine

27. Novembar 2018

|

Belma Halilović

slika_1

Think.digital

Ubrzana digitalna transformacija ekonomije znači da će skoro svi poslovi od sada zahtijevati neki nivo digitalnih vještina, a da će te vještine biti potrebne i za participaciju u društvu.

Trenutna saradnička ekonomija mijenja poslovne modele, otvara nove mogućnosti i nove pravce ka radu, zahtijeva različit set vještina i donosi izazove kao što je pristup mogućnostima za nadogradnju vještina.

Robotizacija i vještačka inteligencija zamjenjuju rutinske poslove, ne samo u fabrikama, već isto tako i u kancelarijama. Pristup uslugama, uključujući e-usluge se mijenja i zahtijeva kako korisnike, tako i pružaoce usluga.

Sticanje novih vještina je od vitalnog značaja kako bi se održao korak sa tehnološkim razvojem i industrija već uvodi inovativne metode obuke.

Istraživački i inovativni habovi mogu, također, pomoći u razvoju i transferu tih vještina, djelujući kao katalizator za investicije, poslove i kreiranje radnih mjesta.

ALDI inovativni trening labaratorij će omogućiti inovativnim osobama sticanje digitalnih vještina kroz obuku i praktičan rad na izradi digitalnih proizvoda i usluga. Sticanje digitalnih vještina provoditi će se kroz programe obuke u okviru kratkih trening kurseva, kurseva u okviru odobrenih obrazovnih programa za obuku u digitalnim vještinama, te kroz induvidualni i grupni rad putem kojih se stečene vještine primijenjuju na primjerima iz stvarnog života.

Uspostavljanje IT Lab-a omogućeno je uz finansijsku podršku DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu kroz projekat: „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja kroz stvaranje boljih uvjeta za provođenje obrazovanja odraslih“.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI