text
tex1

ALDI

STORIES

Završena prva obuka u BPK Goražde za nezaposlene visokoobrazovane osobe za sticanje „soft skills“ vještina

20. decembar, 2018.

|

Belma Halilović

slika_1

#softskills

Udruženje ALDI Goražde je u periodu od 06. do 18. decembra 2018. godine organizovalo obuku za nezaposlene visokoobrazovane osobe za sticanje „soft skills“ vještina, u okviru projekta „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ koji finansira Evropska unija, a implementira Međunarodna organizacija rada ILO. 

Ova obuka koja je prvi put organizovana na području BPK Goražde održana je u cilju jačanja konkurentnosti nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom na tržištu radne snage i povećanja mogućnosti za njihovo zaposlenje.  13 nezaposlenih visokoobrazovanih osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje BPK Goražde je prošlo obuku koja je bila podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu, polaznici su imali priliku da se upoznaju sa osnovama projekt menadžmenta – upravljanje projektima, dok su u drugom dijelu razvijali komunikacijske vještine, javni nastup, prezentacijske vještine, osnove PR-a i timskog rada.  Tokom trajanja procesa obuke kandidati su iskazali veliko zadovoljstvo za ukazanu priliku i mogućnost da savladaju vještine modernog doba. 

„Rijetki su oni koji imaju priliku koju smo imali moje kolege i ja. Ovako nešto ne učite na fakultetu. Tokom trajanja obuke, unaprijedila sam svoje komunikacijske vještine i spoznala kako funkcioniše projekt menadžment. Organizacija obuke je bila sjajna, i nadam se da će ALDI i u narednom periodu nastaviti sa ovakvim vidom obuka. To je zaista nešto što treba mladima, a i onima koji su već na radnom mjestu“, riječi su Merime Imanić, diplomirane pravnice, učesnice obuke. 

Obuku je provodio Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju „INTERQUALITY“ iz Sarajeva čiji je rad zasnovan na modernoj procesnoj organizaciji i usklađen je sa međunarodnim standardima ISO, što je imalo veliki značaj tokom rada sa polaznicima. 

Partneri na projektu „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ su Grad Goražde, Udruženje ALDI, JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, JU SSŠ ,,Džemal Bijedić,, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna komora BPK Goražde i privredna društva "Bekto Precisa" d.o.o Goražde i "Emka Bosnia” d.o.o Goražde. 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde je jedno od 19 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, koji Evropska unija finansira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI