text
tex1

ALDI

STORIES

Press konferencija povodom početka implementacije dva nova projekta

18. April, 2019

|

Belma Halilović

slika_1

Projekti finansirani od strane DVV International – Ured za BiH

Jačanje mreže vladnih i nevladnih aktera u oblasti obrazovanja odraslih i razvoj digitalnih i „soft-skills“ vještina kod mladih osoba predstavlja fokus budućeg djelovanja Udruženja ALDI i DVV International – Ureda za BiH 

Danas je u prostorijama Udruženja ALDI Goražde organizovana press konferencija povodom početka implementacije dva nova projekta, finansirana od strane DVV International – Ured za BiH. Projekti koje će Udruženje ALDI Goražde, uz podršku DVV International – Ured za BiH, implementirati tokom 2019. godine su: „Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih“ i „ALDI Skill Accelerator (SKIA) - Razvoj digitalnih i soft skills za trenutno i buduće tržište rada“. 

Osnovni cilj projekta „Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih“ jeste uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja. Neki od rezultata koji su definisani ovim projektom odnose se na definisanje dugoročnih ciljeva na polju institucionalne saradnje u oblasti obrazovanja odraslih, uspostavljanje mehanizama kontinuirane saradnje članova partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih, kao i unaprijeđenje kapaciteta svih organizacija članica partnerstva, a koji su neophodni kako bi partnerstvo na polju obrazovanja odraslih funkcionisalo na dugoročan i održiv način. 

Projekat „ALDI Skill Accelerator (SKIA) - Razvoj digitalnih i soft skills za trenutno i buduće tržište rada“ za cilj ima unaprijeđenje vještina radne snage kroz proširivanje kapaciteta za obuku odraslih u skladu sa savremenim potrebama tržišta rada. Neki od rezultata koji su definani u sklopu ovog projekta odnose se na unaprijeđenje ponude za stručnu obuku odraslih osoba kroz akreditaciju dva programa za obuku u digitalnim i "soft skills" vještinama, informisanje mladih osoba o značaju razvoja profesionalne karijere u digitalnim i „soft-skills“ vještinama, kao i organizovanje akreditovanog treninga za mlade osobe iz oblasti "soft skills" i digitalnih vještina. 


DVV International se kao stručna organizacija civilnog društa uz finansijsku podršku BMZ (Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj SR Njemačke) bavi izgradnjom kapaciteta, i razvojem i jačanjem održivih struktura za obrazovanje, učenje i trening odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, a implementacija pomenutih projekata predstavlja nastavak dugogodišnje uspješne saradnje između Udruženja ALDI Goražde i DVV International – Ureda za BiH.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI