text
tex1

ALDI

STORIES

Potpisan Memorandum o saradnji između zainteresovanih strana

20. Maj 2019.

|

Belma Halilović

slika_1

Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih

U prostorijama Udruženja ALDI Goražde u ponedjeljak, 20. maja 2019. godine organizovano je potpisivanje Memoranduma o saradnji između zainteresovanih strana na jačanju mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih. Potpisnici Memoranduma su, pored Udruženja ALDI i Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Grad Goražde, JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, JU SSŠ „Džemal Bijedić“, Privredna i Obrtnička komora BPK Goražde i Udruženje poslodavaca BPK Goražde. 

Potpisivanje Memoranduma o saradnji je organizovano u okviru projekta „Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih“, koji implementira Udruženje ALDI, a finansira DVV International – Ured za BiH. DVV International se kao stručna organizacija civilnog društa uz finansijsku podršku BMZ (Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj SR Njemačke) bavi izgradnjom kapaciteta, i razvojem i jačanjem održivih struktura za obrazovanje, učenje i trening odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, a implementacija pomenutog projekata predstavlja nastavak dugogodišnje uspješne saradnje između Udruženja ALDI Goražde i DVV International – Ureda za BiH. 

Osnovni cilj projekta „Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih“ jeste uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja. Neki od rezultata koji su definisani ovim projektom odnose se na definisanje dugoročnih ciljeva na polju institucionalne saradnje u oblasti obrazovanja odraslih, uspostavljanje mehanizama kontinuirane saradnje članova partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih, kao i unaprijeđenje kapaciteta svih organizacija članica partnerstva, a koji su neophodni kako bi partnerstvo na polju obrazovanja odraslih funkcionisalo na dugoročan i održiv način. 

Jedan od razloga zbog kojih nije iskorišten puni potencijal partnerstva svih zainteresovanih strana na polju obrazovanja odraslih jeste nedostatak usaglašene misije i ciljeva partnerstva javnog, privatnog i civilnog sektora u oblasti osiguranja funkcionalne saradnje na polju obrazovanja odraslih. Funkcionalno partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora u razvoju vještina odraslih osoba ključno je za uspjeh u implementaciji politika i napora svih aktera o oblasti cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI