text
tex1

ALDI

STORIES

Radionica za mlade „Jobs of the future“

06. Juli 2019.

|

Azra Borovac

slika_1

Mladi Goražda ukorak s vremenom

U prostorijama Udruženja ALDI Goražde je u petak 05.07.2019. godine organizovana prva u nizu radionica za mlade pod nazivom „Jobs of the future“. Radionica je organizovana u sklopu projekta „ALDI Skill Accelerator (SKIA) - Razvoj digitalnih i soft skills za trenutno i buduće tržište rada“, koji ima za cilj unaprijeđenje vještina radne snage kroz proširivanje kapaciteta za obuku odraslih u skladu sa savremenim potrebama tržišta rada.   

Na radionici su mlade osobe imale priliku da se upoznaju sa poslovima i zanimanjima budućnosti, kao i sa vještinama na trenutnom i budućem tržištu rada. Povećana ponuda visokoobrazovane radne snage u kombinaciji sa slabom potražnjom na tržištu rada vodi sve veći broj mladih ljudi sa akademskom pozadinom u dugoročnu nezaposlenost koja ostavlja snažne posljedice na relevantnost njihovih znanja i vještina za tržište rada i daljem pogoršavanju njihovog položaja. 

Također, mladima su tokom radionice predstavljene i aktivnosti ALDI ITLaba. U narednom periodu poseban akcenat rada Udruženja ALDI Goražde i ALDI Inovativnog trening laboratorija će biti fokusiran na razvoju: Business skills, Soft skills i Digital Skills. Održana radionica ujedno predstavlja i najavu za obuke u digitalnim i „soft skills“ vještinama koje će se organizovati u prostorijama ALDI ITLaba u narednom periodu. Sticanje digitalnih vještina provoditi će se kroz programe obuke u okviru kratkih trening kurseva, kurseva u okviru odobrenih obrazovnih programa za obuku u digitalnim vještinama, te kroz induvidualni i grupni rad putem kojih se stečene vještine primjenjuju na primjerima iz stvarnog života. 

Na radionici je o navedenoj temi, problemima i izazovima s kojima se susreću mlade osobe, aktivizmu mladih, važnosti cjeloživotnog učenja, ulaganja u sticanje novih znanja, vještina i kompetencija govorio i mladi aktivista Nedžad Kamenica.   

Također, o važnosti projekta „ALDI Skill Accelerator (SKIA) - Razvoj digitalnih i soft skills za trenutno i buduće tržište rada“ kao i saradnji sa Udruženjem ALDI, ispred DVV International – Ured za BiH govorila je Emina Herić, menadžer projekta. DVV International-ured za BiH kao stručna organizacija civilnog društa uz finansijsku podršku BMZ (Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj SR Njemačke) bavi se izgradnjom kapaciteta, razvojem i jačanjem održivih struktura za obrazovanje, učenje i trening odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja. Implementacija pomenutog projekata predstavlja nastavak dugogodišnje uspješne saradnje između Udruženja ALDI Goražde i DVV International – Ureda za BiH.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI