text
tex1

ALDI

STORIES

Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih

03.Mart 2020

|

Belma Halilovic

slika_1

Udruženje ALDI je nastavilo sa implemetacijom projekta pod nazivom „Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih“, koji finansira DVV International - Ured za BiH, a koji je uspješno implementiran i u protekloj godini. 

Kroz višegodišnji zajednički rad na obrazovanju odraslih osoba na području BPK Goražde uspostavljeno je partnerstvo najznačajnijih aktera iz javnog, privatnog i nevladinog sektora koje je primarno funkcionisalo kao mehanizam koordinacije aktivnosti koje su se implemetirale u okviru projekata i programa obrazovanja odraslih.

Generalni cilj projekta je unaprijeđenje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, a neki od očekivanih rezultata su izrađena web platforma za interaktivno praćenje napretka implementacije Strategije obrazovanja odraslih i aktivnosti članica lokalnog partnerstva, uspostavljanje mehanizma za podršku institucionalnim akterima na polju obrazovanja odraslih za koordinaciju i adresiranje ključnih izazova i mogućnosti na polju obrazovanja odraslih, kao i unaprijeđeni kapaciteti svih organizacija članica partnerstva koji su neophodni kako bi partnerstvo na polju obrazovanja odraslih funkcionisalo na dugoročan i održiv način.

Korisnici projekta su: Ministarstvo za obrazovanje BPK Goražde; Grad Goražde; Služba za zapošljavanje BPK Goražde; SSŠ 'Džemal Bijedić' Goražde; Udruženje poslodavaca BPK Goražde; Privredna komora BPK Goražde; Obrtnička komora BPK Goražde, NVO, eksperti, aktivisti i novinari, te civilno društvo u cjelini;

Implementacija projekta će trajati 10 mjeseci.

DVV International se kao stručna organizacija civilnog društa uz finansijsku podršku BMZ (Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj SR Njemačke) bavi izgradnjom kapaciteta, i razvojem i jačanjem održivih struktura za obrazovanje, učenje i trening odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, a implementacija pomenutog projekta predstavlja nastavak dugogodišnje uspješne saradnje između Udruženja ALDI Goražde i DVV International – Ureda za BiH.

 

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI