text
tex1

ALDI

STORIES

ALDI Skill Accelerator (SKIA) 2 - Razvoj digitalnih vještina za rast i inovacije

03.Mart 2020

|

Belma Halilović

slika_1

Nakon uspješno završenog projekta „ALDI Skill Accelerator (SKIA) - Razvoj digitalnih i soft skills za trenutno i buduće tržište rada“, koji je Udruženje ALDI implemetiralo u prethodnoj godini, uslijedit će nastavak projekta pod nazivom „ALDI Skill Accelerator (SKIA) 2 - Razvoj digitalnih vještina za rast i inovacije“, koji finansira DVV International - Ured za BiH.

Korištenje znanja u digitalnoj indiustriji biće jedan od važnijih činilaca u mnogim privrednim granama u vremenu koje dolazi, a Udruženje ALDI kroz ovaj projekat želi pomoći lokalnoj zajednici da ovaj izazov što uspješnije savlada, te da omogući mladim ljudima da steknu potrebne digitalne vještine.

Osnovni cilj projekta jeste unaprijeđenje vještina radne snage kroz proširivanje kapaciteta za obuku odraslih u skladu sa savremenim potrebama tržišta rada, a neki od očekivanih rezultata su unaprijeđeni kapaciteti ALDI inovativnog trening laboratorija za stručnu obuku odraslih osoba, izrađen novi program obrazovanja odraslih koji će pružiti mogućnost obrazovanja odraslih u oblastima relevantnim za tržište rada, unaprijeđena ponuda za stručnu obuku odraslih osoba kroz akreditaciju tri programa za obuku u digitalnim vještinama od strane kantonalnog ministarstva obrazovanja kao i organizovan trening za 10 mladih osoba iz oblasti digitalnih vještina.

Implementacija projekta će trajati 10 mjeseci.

DVV International se kao stručna organizacija civilnog društa uz finansijsku podršku BMZ (Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj SR Njemačke) bavi izgradnjom kapaciteta, i razvojem i jačanjem održivih struktura za obrazovanje, učenje i trening odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, a implementacija pomenutog projekta predstavlja nastavak dugogodišnje uspješne saradnje između Udruženja ALDI Goražde i DVV International – Ureda za BiH.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI