text
tex1

ALDI

STORIES

Multifunkcionalna sala za obrazovanje odraslih

14.10.2020

|

Belma Halilović

slika_1

Svečano otvorenje

Danas je u prostorijama Udruženja za lokalne razvojne inicijative ALDI Goražde upriličeno svečano otvaranje multifunkcionalne sale za obrazovanje odraslih.

Kako bi partnerstvo na polju obrazovanja odraslih funkcionisalo na dugoročan i održiv način, razvoj infrastrukturnih kapaciteta za obrazovanje i obuku odraslih predstavlja odgovor na jačanje održivih struktura za obrazovanje, učenje i trening odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja. Sala je opremljena sa modernom multimedijalnom opremom i biće mjesto gdje će se obavljati aktivnosti članova Mreže lokalnog partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih koju čine pored Udruženja ALDI, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Grad Goražde, JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, JU SSŠ „Džemal Bijedić“, Privredna i Obrtnička komora BPK Goražde i Udruženje poslodavaca BPK Goražde, te predstavnici poslovnih subjekata sa područja BPK-a Goražde.

Na događaju je prezentovana i web platforma za obrazovanje odraslih koja će doprinijeti boljoj prezentaciji aktivnosti partnerstva, novim projektima, trenizima i kursevima. Osnovni cilj projekta „Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih“ je uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja. Neki od rezultata koji su definisani ovim projektom odnose se na definisanje dugoročnih ciljeva na polju institucionalne saradnje u oblasti obrazovanja odraslih i uspostavljanje mehanizama kontinuirane saradnje članova partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih.

Funkcionalno partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora u razvoju vještina odraslih osoba ključno je za uspjeh u implementaciji politika i napora svih aktera o oblasti cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih. Uspostavljanje multimedijalne sale u okviru poslovnog prostora Udruženja ALDI je realizovano kroz projekat „Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih“ koji finansira DVV International – Ured za BiH.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI