text
tex1

ALDI

STORIES

AITI LAUNCH - web platforma

2021-07-27 14:47:07

|

Belma Halilović

slika_1

Prezentovana radna verzija web platforme

Prezentovana radna verzija web platforme Naprednog Instituta za tehnologije i inovacije (AITI), na kojoj se radilo u proteklom periodu, a za čiju izradu su korišteni najsavremniji dizajn i set alata MERN koji podrazumijeva programske jezike Mongo Db, Express, React i Node.

Web platforma će, pored user friendly atraktivnog i modernog dizajna, osigurati jednostavnu prezentaciju informacija, kao što su kapaciteti, aktivnosti, događaji, akcije, obrazovni programi, istraživanja i analize za korisnike, uključujući medije, OCD, donosioce odluka, istraživače, međunarodne organizacije i generalnu javnost. Platforma će imati jednostavnu i instruktivnu navigaciju i funkciju za prijavljivanje korisnika na događaje i aktivnosti uključujući prijavu korisnika za učešće u obrazovnim aktivnostima koje organizuje AITI.

AITI (Napredni Institut za tehnologije i inovacije) se krajem 2020. registrovao kao institucija za obrazovanje odraslih sa ciljem da doprinese razvoju vještina radne snage, ali i istovremeno da pomogne digitalnom ubrzavanju, identifikaciji i korištenju izrastajućih tehnologija, kao i sofistifikaciji partnerstva i kolaboracije sa lokalnom industrijom. U oblasti razvoja znanja, AITI je fokusiran na razvoj programa koji će opremiti mlade ljude sa vještinama koje su neophodne kako bi se popunio jaz u digitalnim vještinama.

Izrada web platforme se realizuje u okviru projekta pod nazivom AITI LAUNCH, koji finansira DVV International - Ured za BiH.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI