text
tex1

ALDI

STORIES

Javni predpoziv Caritas

21.09.2021

|

Belma Halilović

slika_1

projekat SELLS

Caritas Švicarske u BiH, zajedno sa Gradskom upravom Grada Goražda,  otvorio je Javni predpoziv za lokalno stanovništvo a s ciljem podrške i osnaživanja kroz učešće i finansiranje u projektu SELLS. Cilj je podržati pojedince i porodice, lokalna udruženja i male biznise koji imaju ideju na koji način uvećati vlastito prihodovanje, a spadaju u kategoriju nezaposlenih, zaposlenih sa nedovoljnim primanjima i druge kategorije stanovništva u nepovoljnom ekonomskom i socijalnom položaju. Grantovi do 5,000 KM za pojedince i do 15,000 KM za oblike zajedničkog poslovanja, u naredne tri godine, bit će finansirani od strane Caritasa Švicarske, Grada Goražda i podrazumijevaju finansijsko učešće korisnika do 20%.

Sve detalje i Prijavni formular je moguće pronaći u šalter sali Gradske uprave Grada Goražde, web stranici Gradske uprave Grada Goražde, FB stranici Caritasa Švicarske u BiH, kao i na web i FB stranici Udruženja ALDI. Posebno ohrabrujemo žene i ženske organizacije, omladinske organizacije u bilo kojoj oblasti djelovanja (poželjno zanatstvo, turizam), te pojedince i grupe usmjerene na IT sektor, da se prijave.

Popunjeni prijavni formular predati u šalter salu Gradske uprave u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „SELLS projekat“.

Predpoziv ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja, do 04.10.2021 godine.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI