text
tex1

ALDI

STORIES

Radionica Izrada akcionog plana

2021-11-04 11:07:08

|

Belma Halilović

slika_1

radionica

Održana radionica lokalnog partnerstva za obrazovanje odraslih Kantona Sarajevo s ciljem identifikacije prioriteta za potrebe izrade akcionog plana razvoja kapaciteta članova partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih na području Kantona Sarajevo.  U narednom periodu biće izrađen akcioni plan za razvoj obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo pod zajedničkom misijom, prioritetima i usaglašenim akcijama za djelovanje. Bosansko-podrinjski kanton Goražde je početkom 2019. godine usvojio Strategiju obrazovanja odraslih pod naslovom „Obrazovanje za sljedeće doba“, kako bi se unaprijedio dizajn sistema obrazovanja u skladu sa konceptom cjeloživotnog učenja, povećale mogućnosti za sve da tokom čitavog života imaju na raspolaganju prilike za učenje i sticanje znanja i vještina prilagođene njihovim potrebama.  „Akcioni plan razvoja kapaciteta članova partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih na području BPK Goražde“ usvojen je za period 2020-2022, kojim su usaglašeni prioriteti razvoja partnerstva zainteresovanih strana na polju obrazovanja odraslih. Radionica je organizovana u okviru projekta „Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo“ koji implementira Udruženje ALDI u saradnji sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Privrednom komorom Kantona Sarajevo,  a koji je podržan od strane DVV International – Ured za BiH uz finansijsku podršku Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj SR Njemačke.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI