text
tex1

ALDI

STORIES

Prezentovana web platforma

2021-11-04 11:10:52

|

Belma Halilović

slika_1

Mreža obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo

Prezentovana interaktivna web platforma „Mreža obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo“ i održan trening za pravilno korištenje web platforme i CMS-a, koji imaju za cilj da svim partnerima približi platformu, korištenje CMS-a, postavljanje vijesti, fotografija i drugih sadržaja. Web platforma je nastala kao rezultat potrebe zajedničkog predstavljanja i djelovanja na polju obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo, a kreirana je uz korištenje najpopularnijih programskih alata, Angular, .Net Core i MSSQL baze, od strane članova ALDI Naprednog Instituta za tehnologije i inovacije (AITI) Goražde. Uspostavljeno partnerstvo za obrazovanje odraslih Kantona Sarajevo svojim radom će u narednom periodu nastojati pronaći djelotvorna rješenja i kreirati inovativne alate koji će povećati efikasnost i unaprijediti kvalitetu obrazovnih programa, te podstaći veću uključenost građana u programe obrazovanja odraslih kroz interaktivnu web platformu. Udruženje ALDI u saradnji sa DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu, Privrednom komorom Kantona Sarajevo i Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo realizuje projekat „Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo“, uz finansijsku podršku Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj SR Njemačke.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI