text
tex1

ALDI

STORIES

Društvo treba heroje

2022-02-22

|

Belma Halilović

slika_1

Podrška mladim ljudima da postanu aktivni agenti promjena


Udruženje ALDI je započelo sa implementacijom projekta „Podrška mladim ljudima da postanu aktivni agenti promjena: Društvo treba heroje“, koji se realizuje u okviru projekta „Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE“, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Projektom će se podržati jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD), koje doprinose omladinskom aktivizmu i volontarizmu, unaprijediti ljudski kapaciteti kako bi se efikasnije mobilisali resursi koji bi doprinijeli povećanju broja mladih osoba uključenih u volonterske aktivnosti, kreirale pozitivne promjene u zajednici i promovisali njihovi rezultati. Najveći značaj projekta je što će se njegovom realizacijom snažno podstaknuti proces rastuće zainteresovanosti mladih ljudi da kreiraju pozitivne promjene u zajednici i time pokažu svim građanima da su promjene moguće.

Projekat je fokusiran na postizanje sveukupnog cilja: Razvoj kapaciteta OCD u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u provođenju volonterskih akcija koje će unaprijediti inovacije i infrastrukturu u zajednici i kreirati pozitivne promjene u oblasti održivih gradova i zajednica, kao i specifičnih ciljeva:  1. Jačanje organizacijskih i ljudskih kapaciteta volonterskih OCD u zajednici; i  2. Podrška OCD u kreiranju strateških pravaca djelovanja i organizovanja i većoj mobilizaciji mladih aktivnih agenata koji mogu generisati pozitivne promjene u zajednici.

Očekivani rezultati projekta su: 1. Razvijeni organizacijski i ljudski kapaciteti najmanje četiri OCD za mobilizaciju i aktivaciju mladih ljudi da daju volonterski doprinos kreiranju pozitivnih promjena u zajednici.  2. Razvijena i pojačana svijest mladih o značaju volonterizma i omladinskog aktivizma s ciljem unaprijeđenja položaja mladih iz BPK Goražde.  3. Provedene minimalno četiri volonterske akcije koje će uključiti najmanje 400 mladih osoba da svojim volonterskim radom doprinesu poboljšanju stanja u lokalnoj zajednici i doprinesu stvaranju novih ili poboljšanju postojećih usluga ili infrastrukture u lokalnoj zajednici prema potrebama građana, a posebno mladih. 4. Razvijena svijest građana da je ulaganjem napora svih moguće stvoriti pozitivne promjene u zajednici od kojih koristi imaju svi ukoliko se svi zajedno uključimo i stavimo osiguranje kvalitetnih usluga na vrh ljestvice prioriteta u zajednici.

Projekat će trajati 7 mjeseci (februar – avgust 2022.)   

Više informacija o aktivnostima, kao i o samom projektu možete dobiti na mail aldi@aldi.ba 
#EMBRACE #civilnodruštvo

@norveska.ba @UNDPBiH 

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI