text
tex1

ALDI

STORIES

ALDI postao član Evropske Asocijacije za obrazovanje odraslih (EAEA)

2022-12-22 15:17:41

|

Belma Halilović

slika_1

ALDI postao član Evropske Asocijacije za obrazovanje odraslih (EAEA)

 U periodu 30. - 31. maja 2022. godine u gradu Mechelen u Belgiji održana je Generalna Skupština i godišnja Konferencija Evropske Asocijacije za obrazovanje odraslih (EAEA). Udruženje ALDI je na Generalnoj Skupštini promovisano i time postalo redovni član EAEA sa pravom glasa.  EAEA je osnovana 1953. godine s ciljem povezivanja i zastupanja evropskih organizacija direktno uključenih u učenje i obrazovanje odraslih, te promovisanja pristupa i učešća u neformalnom obrazovanju odraslih za sve. Trenutno EAEA povezuje 120 organizacija za obrazovanje odraslih iz 43 zemlje Evrope. Generalna skupština održava se na temu: „Transformativno učenje i vrijednosti“, a učesnici su imali priliku diskutovati o tome kako transformativno učenje oblikuje vrijednosti među građanima i kako ih može podsticati. Također, učesnici su tokom rada na konferenciji mapirali vrijednosti koje bi učenje i obrazovanje odraslih trebalo promovisati, kao i vrijednosti koje su povezane sa zelenom i digitalnom tranzicijom, a u cilju pronalaska načina na koji transformativno učenje može doprinijeti izbjegavanju neželjenih posljedica takvih tranzicijskih procesa.  Kroz našu dugogodišnju saradnju sa DVV International - Ured za BiH ojačali smo naše kadrovske i tehničke kapacitete u oblasti obrazovanja odraslih, što je bio preduslov za pristupanje Evropskoj Asocijaciji za obrazovanje odraslih. Kroz podršku DVV International-a postali smo dio evropskog svijeta obrazovanja odraslih i time dobili mogućnost dijeljenja dobrih praksi sa partnerima iz Evrope.  Članstvo u jednom takvom respektabilnom evropskom udruženju omogućit će nam međunarodnu saradnju, razmjenu informacija, kao i povezivanje na projektima. Diseminacija informacija o aktivnostima našeg udruženja, te promocija projekata kroz mogućnosti koje pruža mreža EAEA članica, također će uticati na bolje pozicioniranje Udruženja ALDI.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI