text
tex1

ALDI

STORIES

Održan sastanak lokalnog partnerstva za zapošljavanje

2023-01-27 10:06:51

|

Belma Halilović

slika_1

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje

U prostorijama Udruženja ALDI, u ponedjeljak 09. januara 2023. godine je održan sastanak partnerske grupe na projektu 'Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada', koji finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde je u proteklom periodu realizovalo niz pripremnih aktivnosti koje su bile neophodne da bi se realizovala obuka za zanimanja 'Mašinbravar' i 'Zavarivač'. Za potrebe stručnog usavršavanja, od strane Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, akreditovana su dva nova programa obrazovanja odraslih, koji su izrađeni za potrebe obuke i zapošljavanja u kompaniji 'TechVor Care' d.o.o. (TVC) Goražde.  Projektom koji realizuje Lokalno partnerstvo BPK Goražde, planirano je stručno osposobljavanje 75 nezaposlenih osoba koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde, u dva zanimanja 'Mašinbravar' i 'Zavarivač'. Obuka će trajati 250 nastavnih sati od čega 50 sati stručno-teorijske nastave koja će se odvijati u kabinetu za obrazovanje odraslih Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“,“ i praktična obuka u trajanju od 200 sati koja će se odvijati u proizvodnom pogonu kompanije 'TechVor Care' d.o.o. Goražde. Cjelokupan iznos troškova stručnog usavršavanja će biti obezbijeđen kroz projekat. Svi polaznici obuke koji budu uspješno ocijenjeni dobit će Uvjerenje o usavršavanju kao i veće mogućnosti zapošljavanja. Obuka za dvije grupe (ukupno 30 polaznika) za stručno-teoretski dio nastave počinje 16. januara 2023. u prostorijama SSŠ „Džemal Bijedić“. Mogućnost prijave za ovo stručno usvršavanje za zanimanja „Mašinbravar“ i „Zavarivač“ je otvoreno sve do popune potrebnog broja polaznika. Sastanak je bio prilika da se prezentuje Analiza „Istraživanje o potrebama budućeg tržišta rada i radnom snagom (IPRS) 2022-2025, koja ima za cilj da otkloni dilemu veličine i prirode ponude i potražnje za radnom snagom u gradu Goraždui identificira vještine deficitarne na tržištu. Osim toga, na sastanku lokalnog partnerstva za zapošljavanje su definisani i naredni koraci za početak trodnevne obuke za Start-Up 'Započni svoj posao', koja će se realizovati 12., 16. i 27. janurara 2023. godine.  Planirane obuke u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde su definisane u okviru saradnje Grada Goražde, JU Službe za zapošljavanje BPK Goražde, Privredne komore BPK Goražde, Udruženja poslodavaca BPK Goražde, Srednje stručne škole 'Džemal Bijedić' Goražde, TVC d.o.o. Goražde, Udruženja za lokalne razvojne inicijative 'ALDI' Goražde i Obrtničke komore BPK Goražde u okviru programa "Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II (LEP II), a koji je finansijski podržan od strane Evropske unije putem Međunarodne organizacije rada (MOR).

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI