text
tex1

ALDI

PUBLICATIONS

Novi fokus u novom normalnom

Analiza potreba za modernizacijom postojećih i identifikaciji novih programa obrazovanja odraslih u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

02.02.2021

|

ALDI

Sažetak

Osnovna svrha prikupljanja ovih podataka jeste  da pruži detaljan uvid svim stakeholderima u  stanje i potrebe na tržištu rada kao i da  pomogne našoj organizaciji u formulisanju  budućih ciljeva i aktivnosti u oblasti razvoja  tržišta rada i smanjenju jaza između ponude i  potražnje vještina radne snage. Analiza  potreba za modernizacijom postojećih  programa obrazovanja odraslih i prijedlog  novih programa u BPK Goražde jedan od  izvještaja koji ima za cilj da ključnim  donosiocima odluka ali i svim stakeholderima u  obrazovanju odraslih da uvid u mogučnosti i  izazove koji stoje na putu smanjivanja jaza u  vještinama na području i pružanje odgovora na  krizu vještina.

Naše publikacije mogu doprinijeti razvoju pojedinca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge korisne publikacije koje se nalaze u našoj biblioteci

PUBLIKACIJE