text
tex1

ALDI

PUBLICATIONS

OBRAZOVANJE ODRASLIH kao šansa za ubrzanje ekonomskog i socijalnog razvoja Bosne i Hercegovine

05.05.2014

|

ALDI

Sažetak

Dokument „Obrazovanje odraslih kao šansa za ubrzanje ekonomskog i socijalnog razvoja Bosne i Hercegovine“ kreiran je u  sklopu projekta „EDU & JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih“ koji je  finansiran od strane delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.  Ovaj dokument je izrađen u okviru saradnje Agencije za lokalne razvojne inicijative - ALDI i Centara civilnih inicijativa - CCI.

Naše publikacije mogu doprinijeti razvoju pojedinca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge korisne publikacije koje se nalaze u našoj biblioteci

PUBLIKACIJE