text
tex1

ALDI

PUBLICATIONS

RANG LISTA KORISNIKA GRANT SREDSTAVA

Pokreni svoj posao

21.03.2023

|

ALDI

Sažetak

Povodom Javnog poziva za učešće na obukama „Pokreni svoj posao“ s ciljem ostvarivanja grant i mentorske podrške u okviru projekta „Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada““ objavljena RANG LISTA KORISNIKA GRANT SREDSTAVA. 
Program realizuju partneri u okviru projekta “Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada“ koji se provodi u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” koji finansira Evropska unija a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR).

Naše publikacije mogu doprinijeti razvoju pojedinca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge korisne publikacije koje se nalaze u našoj biblioteci

PUBLIKACIJE