text
tex1

ALDI

PUBLICATIONS

PRIJEDLOG POLITIKE ZA PROMOCIJU U PODRŠCI INOVATIVNIM START-UP BIZNISIMA U GRADU GORAŽDE

Prijedlog politike

06.10.2023

|

Udruzenje ALDI

Sažetak

Kako bi se doprinijelo povećanju uloge gradske administracije inovativnim start-up biznisima u Goraždu,  u okviru projekta „Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada“  izrađen je Prijedlog politike za promociju u podršci inovativnim start-up biznisima u Gradu Goražde koji mogu pokrenuti kreiranje radnih mjesta, mogu podsticati razvoj poduzetništva i unaprijediti kvalitet  rada na radnom mjestu. U isto vrijeme, izrađen je i Program za startup podršku mladim nezaposlenim  osobama Grada Goražde koji definiše i opisuje faze procesa podrške strat-up biznisima u Gradu Goražde. Inovacije i kreativnost posebno mogu pomoći da mladi ljudi koji dolaze iz ranjivih sredina postanu  značajan resurs u ko-kreiranju rješenja koja im mogu poboljšati položaj u zajednici. Zbog toga, cilj ovog  dokumenta jeste da se kroz participativni proces, korištenjem snage lokalnog partnerstva na nivou  Grada Goražde definiše program promocije inovativnih i krativnih ideja i start-up projekata koji mogu  generisati nova rada mjesta, ali i kreirati pozitivne promjene u zajednici.  Ovaj dokument može poslužiti kao osnova za izradu programa utroška budžetskih sredstava koji će biti  uključen u Budžet Grada Goražda, te služiti kao okvir za djelovanje drugih institucionalnih aktera u  oblasti promocije i podrške razvoju kreativnosti i inovativnosti mladih ljudi. Pored toga, promotivnim  djelovanjem ohrabrit će se svi, a posebno mladi ljudi da iskoriste svoje napore i talente u kreiranje  inovativnih ideja koje im mogu pomoći u rješavanju problema nezaposlenosti. Projekat 'Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada' finansira  Evropska unija putem Međunarodne organizacije rada (MoR), i ima za cilj „unaprijeđenje socioekonomske situacije u Goraždu kroz izgradnju partnerskog ekosistema podrške zapošljavanju“. 

Naše publikacije mogu doprinijeti razvoju pojedinca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge korisne publikacije koje se nalaze u našoj biblioteci

PUBLIKACIJE