text
tex1

ALDI

PUBLICATIONS

AKCIONI PLAN Podrška lokalne zajednice u razvoju karijere mladih ljudi u izrastajućim sektorima i zanimanjima

Podrška lokalne zajednice u razvoju karijere mladih ljudi u izrastajućim sektorima i zanimanjima

Sažetak

Akcioni plan je dizajniran na način da što više olakša lokalnom partnerstvu njihove napore u borbi protiv nezaposlenosti kroz generisanje radnih mjesta koja mogu biti dovoljno atraktivna za mlade, stručne, kreativne i inovativne osobe. U prvom dijelu date su osnovne policy pretpostavke u kojima se analizira potreba za jačanjem tržišta rada kako bi se povećale mogućnosti zapošljavanja mladih i stručnih osoba koje nemaju adekvatne prilike za rad i razvoj karijere u Gradu Goražde. U ovim pretpostavkama prikazana je skica okvira za djelovanje i mogućnosti koje imamo na raspolaganju da osnažimo mlade ljude da svoju karijeru pretvore u zanimanje iz snova. U drugom dijelu prikazani su osnovni prioriteti djelovanja kao širi koncepti u kojima su razvijene ključne akcije koje imaju potencijal da transformišu lokalnu zajednicu kako bi se povećala njena atraktivnost za razvoj karijere mladih, stručnih, inovativnih i kreativnih osova. U trećem dijelu nalazi se pregled akcija uključenih u akcioni plan sa jasnim rezultatima, vremenskikm okvirom za implementaciju i akterima koji će preuzeti odgovornost za njihovu realizaciju. 

Naše publikacije mogu doprinijeti razvoju pojedinca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge korisne publikacije koje se nalaze u našoj biblioteci

PUBLIKACIJE