text
tex1

ALDI

PUBLICATIONS

POSLOVI BUDUCNOSTI

katalog

06.11.2021

|

Belma Halilović

Sažetak

Ovaj katalog predstavlja 20 zanimanja, grupisana prema nivou obrazovanja na sljedeći način: bez formalnog obrazovanja; diploma srednje škole; diploma bachelora, magistarske i doktorske diplome. Osim toga, katalog sadrži kratak opis svakog zanimanja, neophodne ključne vještine, koje će biti najtraženije u budućnosti.

Naše publikacije mogu doprinijeti razvoju pojedinca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge korisne publikacije koje se nalaze u našoj biblioteci

PUBLIKACIJE