text
tex1

ALDI

Author

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

2017-07-31

|

slika_1

Javni poziv za stručnu obuku nezaposlenih osoba

2014-03-31

|

slika_1

Nakon uspješno realizovanog prvog Javnog poziva putem kojeg je prošlo obuku više od 100 nezaposlenih lica sa evidencije Službe za zapošljavanje BPK Goražde, ALDI u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom 'Džemal Bijedić' Goražde i Službom za zapošljavanje BPK Goražde, objavljuje drugi Javni poziv u okviru projekta 'Smanjivanje disbalansa između ponude i potražnje za radnom snagom i poboljšanje kompetencija, konkurentnosti i zapošljavanja radne snage u Goraždu' finansiranog od strane Delegacije Evropske unije u BiH.

Pozivaju se sve nezaposlene osobe sa evidencije Službe za zapošljavanje BPK Goražde, starosti do 35 godina da se prijave za učešće u procesu besplatne obuke za zanimanja šivač autopresvlaka, metalostrugar, CNC operater, plastičar i pirotehničar.  

Obuka će biti organizovana od strane Srednje stručne škole 'Džemal Bijedić' Goražde, i trajat će ukupno 70 sati (30 sati teorijske i 40 sati praktične obuke) nakon čega će se izvršiti testiranje, a uspješno ocijenjeni polaznici dobit će Certifikate koji će biti uneseni u radnu knjižicu i činiti ih konkurentnijim na tržištu radne snage, odnosno omogućiti lakše zapošljavanje.  

Početak održavanja obuke planiran je u drugoj polovini aprila 2014. godine.  

Ukoliko ste zainteresovani da budete polaznik obuke za jedno od navedenih zanimanja,  

I tražite posao...  

Ovo je prilika...  

Pozivamo sve zainteresovane da se jave u prostorije Službe za zapošljavanje BPK Goražde, kancelarija br.7, svakog radnog dana u terminu od 9:00 do 14:00 radi evidencije, informativnog razgovora i pripreme za početak obuke.  

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

|

slika_1

|

slika_1

|

slika_1

|

slika_1

|

slika_1

2015-04-10

|

slika_1

2015-04-10

|

slika_1

2015-04-10

|

slika_1

2015-04-22

|

slika_1

Podrška malim biznisima kroz EU projekat

2023-12-22 15:12:22

|

slika_1

Danas je u maloj sali Gradske uprave upriličeno svečano potpisivanje ugovora za korisnike koji su zadovoljili sve uslove Javnog poziva za učešće u programu podrške razvoju malih biznisa u Goraždu u okviru projekta “Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada” i stekli uslove za dodjelu granta u iznosu od 8.000,00 KM. ????U proteklom periodu u prostorijama Udruženja ALDI su organizovane dvije trodnevne obuke „Započni svoj posao“ koja je realizovana sa ciljem osmišljavanja poslovne ideje i pokretanja vlastitog biznisa kandidata, kao i obuka „Unaprijedi svoj posao“ za korisnike koji su dobili grant sredstva s ciljem sticaja novih znanja i vještina u oblasti poboljšanja u pogledu kontrole, nabavke i zaliha, marketinga, troškova, knjigovodstva, poslovnog planiranja i upravljanja ljudskim resursima. ????Grant su dobila 4 korisnika, koja su u međuvremenu već registrovala firme i započeli sa pripremnim aktivnostima kako bi u što skorije vrijeme njihovi biznisi startali sa radom i zauzeli mjesto na tržištu. Tako će građani uskoro imati priliku posjetiti Kozmetički salon „Bon Bellus” vlasnice Amne Pušilo, Ugostiteljsku radnju „Školski raspust“ Harisa Sijerčića, popraviti automobil u OAR “Samke“ kod Samira Dragolja ili kupovati na Online shopu „Saminop“ vlasnika Safeta Hurića. ????Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović u izjavi za medije kazao je kako će Grad Goražde, kao jedan od partnera  i ubuduće podržavati ovakve i slične projekte:' Veoma je značajno da grupa mladih ljudi koji su prepoznati kroz ILO projekat, koji se finansira  od strane EU, da svoj biznis sami pokrenu i ono što mi je drago je da su kreativni  u svojim poslovima i da će Grad Goražde dobiti na novim vrijednostima. Meni su najdraži ovi projekti kad je riječ o start up biznisima i samozapošljavanju. Na takav način Grad Goražde i u budućnosti aBd sa mladim ljudima će raditi, sa mladima  kojima imamo mogućnost direktno investirati u njihovo znanje,njihov poslovne ideje, podržat ćemo takve pozitivne priče, tako da i u budućnosti više takvih poslova bude.' ????Jedan od korisnika granta je i Haris Sijerčić koji je naglasio da je riječ o značajnoj pomoći u pokretanju njegovog biznisa:' Mnogo će mi značiti ovaj grant jer je pozamašan iznos, kako bi kupili osnovna i pomoćna sredstva za pokretanje naših biznisa. Ja bih iskoristio da pozovem sve građane da posjete našu šejk and smoothie shop radnju u Titovoj ulici. Što se tiče mog biznis plana , on se temeljio na nekoj zdravijoj prehrani, Tu ćemo imati neke šejkove, smoothije od voća, povrća i sve ono što je zdravije, što možemo ponuditi našim građanima. Ovo je nešto novo u našem gradu, po prvi put i pozivam sve da nas posjete i podrže. Biće to pozitivna priča za naš grad, za djecu, da ih odvojimo od energetskih napitaka, gaziranih pića. Znači samo voće i povrće' ????Kandidati koji su ostvarili pravo na grant će dobiti i podršku u mentoring procesu koji će biti zasnovan na saradničkom odnosu između poduzetnika i mentora, pri čemu će se koristiti niz metoda i tehnika kako bi se novoregistrovanom biznisu pružila podrška u poslovnoj administraciji (poslovna korespodencija, vizualni identitet), odabiru dobavljača za nabavku opreme i usluga na tržištu; i digitalnom marketingu i boljoj povezanosti biznisa sa krajnjim korisnicima. Ovako kreirana podrška osigurava dugoročan razvoj najboljih poslovnih planova i smanjuje rizik od stagnacije u poslovanju, odnosno potencijalnog zatvaranja firme/obrta. Partnerske organizacije okupljene u Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Goražde (čiji je nosilac Grad Goražde, a partneri su: Udruženje ALDI, Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde, Privredna komora BPK Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Obrtnička komora BPK Goražde, Služba za zapošljavanje BPK Goražde i TVC d.o.o.) provode projekat “Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada“ koji se realizuje u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” koji finansira Evropska unija a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR). Međunarodna organizacija rada u BiH Evropska unija u Bosni i Hercegovini