text
text1
Cover image

THINK.

Fluency of ideas

Novembar, 30.2018

slika_1

Razvoj web aplikacija

Web development

Digitalizacija ekonomije i društva proizvela je tektonske poremećaje u načinu obavljanja poslova i interakciji na poslu i društvu u cjelini. Osim u rijetkim tradici...

Juni,22.2018

slika_1

BPK Goražde prati evropske trendove

Na Samitu u Sofiji Evropska unija dala podršku Zapadnom Balkanu

17. maja ove goodine je u Sofiji, glavnom gradu Bugarske, održan samit „Evropska unija – Zapadni Balkan“, a na kome su učešće uzeli šefovi i prem...

April, 26.2018

slika_1

Da li možemo bolje?

Da li mi kao lokalna zajednica možemo napraviti novi iskorak?

Već postignuto u razvoju kantona, kao i u pružanju obuke nezaposlenim licima i njihovo zapošljavanje u skladu sa potrebama tržišta rada, nije dovoljno i potrebno j...

24.April, 2018

slika_1

Šta misle poslodavci?

Stanje na tržištu rada

"Istraživanje potreba za radnom snagom" (IPRS) je empirijsko istraživanje koje je provedeno da bi se odgovorilo na realno stanje, ne samo teoretski i sa preporukama, već sa tač...

23.April, 2018

slika_1

Stanje na tržištu rada

Niska stopa ekonomske aktivnosti u BiH i BPK Goražde

Udruženje ALDI je tokom prethodnih mjeseci radilo na "Istraživanju potreba za radnom snagom" (IPRS) koje će biti predstavljeno 26. aprila 2018. godine, gdje je navedeno da brojn...

20.April, 2018

slika_1

Tržište rada se mijenja: BPK Goražde traži svoju šansu

IPRS dokument

Rat, migracije, tranzicija i obnova dijela privrednih, društvenih, demografskih i drugih kapaciteta, te novi zamah u razvoju u sektorima privrede koji ranije nisu postojali ...