text
text1

ALDI

NEWSROOM

Februar, 14.2018

slika_1

Sastanak partnera na ILO projektu

ILO projekat „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“

U prostorijama Gradske uprave Grada Goražda, u utorak, 14. februara 2018. održan je redovni sastanak partnera na ILO projektu  „Uspostavljanje efikasnih načina partic...

Februar, 06.2018

slika_1

Uređenje praktične nastave u fokusu djelovanja partnera iz Njemačke, Italije i Bosne i Hercegovine

Godišnji sastanak partnera na projektu: “Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije praktične nastave“.

Predstavnici Udruženja ALDI Goražde od 05. do 07. februara 2018. godine borave u Prijedoru na godišnjem sastanku partnera na projektu: “Podrška malim i srednj...

Januar, 29.2018.

slika_1

Strategija obrazovanja odraslih BPK Goražde 2018-2022

Korak naprijed ka povećanju konkurentnosti radne snage

Udruženje ALDI Goražde je u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dana 29.01.2018. godine organizovalo Jav...

Januar, 17.2018.

slika_1

Napredna andragoška obuka

Počela napredna andragoška obuka za profesore i inžinjere sa područja BPK Goražde

Danas je u Hotelu „Behar“ Goražde počela trodnevna napredna andragoška obuka za profesore i inžinjere sa područja BPK Goražde.
Obuka se organizuje u s...

Januar, 16.2018.

slika_1

Strategija obrazovanja odraslih BPK Goražde

Održan sastanak proširene radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde

Udruženje ALDI Goražde je u sklopu IPA projekta: "Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja" u prethodnom periodu organizovalo dva ...

Decembar 13.2017

slika_1

Strategija obrazovanja odraslih - važan korak u rješavanju pitanja zapošljavanja nezaposlenih

Održan drugi sastanak Radne grupe koja razmatra radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde

Održan drugi sastanak Radne grupe koja razmatra radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde u koju su uvršteni komentari, primjedbe i sugestije članova Radn...